Voorwaarden en Condities

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door de aankoop van een ticket, hetzij via Niagara City Cruises verankerd door Hornblower, of een erkende bron, en/of het betreden van het terrein aanvaardt u uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden.

AANKOOP VAN TICKETS & ANNULERINGEN
Alle verkopen zijn definitief. Niet om te ruilen, door te verkopen of over te dragen.
Alle passagiers, inclusief kinderen onder de 3 jaar, hebben een ticket nodig om toegang te krijgen tot de boot. Een geldig identiteitsbewijs met foto en/of een bewijs van leeftijd kan worden gevraagd. Niagara City Cruises is niet geassocieerd met een vuurwerkshow en kan niet garanderen dat de show zal plaatsvinden, noch de timing/lengte van de show en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de show wordt geannuleerd. Het management behoudt zich het recht voor om tours te annuleren en de tour tijden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alleen geannuleerde tours worden terugbetaald, verminderd met eventuele servicekosten, zonder verdere compensatie.

TOELATING & TOEGANG

Alle gasten en persoonlijke voorwerpen zijn onderworpen aan de Niagara City Cruises gezondheids- en veiligheidsprotocollen inclusief screening. Gasten mogen een persoonlijk voorwerp meenemen. Persoonlijke voorwerpen omvatten een kleine handtas, een kleine rugzak, een luiertas voor kinderen of een cameratas. De maximale afmetingen zijn 17,8 x 38,1 x 40,6 centimeter (7 x 15 x 16 inch). Beperkte en gevaarlijke artikelen zijn ten strengste verboden. Merk op dat extra toegestane persoonlijke voorwerpen en toegangsbeperkingen kunnen worden opgelegd bij de controlepost zonder voorafgaande kennisgeving. Eten en drinken van buitenaf is niet toegestaan. De aankoop van een ticket en/of het betreden van het terrein wordt beschouwd als toestemming om uw afbeelding of gelijkenis te laten verschijnen in een live of opgenomen audio-, video-, of fotografische weergave of andere transmissie, tentoonstelling, publicatie of reproductie gemaakt van, of bij, Niagara City Cruises voor welk doel dan ook.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot de site via de kabelbaan, liften of anderszins, en uw deelname aan een cruise (de "Dienst").

Het nieuwe coronavirus COVID-19 is door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen tot een wereldwijde pandemie. COVID-19 is uiterst besmettelijk en wordt verondersteld zich voornamelijk te verspreiden door contact tussen mensen.

In overeenstemming met de toepasselijke richtlijnen heeft Niagara City Cruises uitgebreide preventieve maatregelen genomen om de introductie en de verspreiding van COVID-19 tijdens uw gebruik van de Dienst te voorkomen; ondanks onze inspanningen om dit te beperken, kunnen wij echter niet garanderen dat u of leden van uw gezelschap niet aan COVID-19 zullen worden blootgesteld tijdens uw gebruik van de Dienst.

Daarom zijn, zonder beperking van de voorgaande beperking van aansprakelijkheid, de volgende voorwaarden van kracht voor de Dienst:

(1) GASTENVAART - U erkent de besmettelijke aard van COVID-19 en dat, ondanks de inspanningen van Niagara City Cruises om dergelijke gevaren te beperken, u kunt worden blootgesteld aan of besmet met COVID-19 tijdens uw deelname aan de Dienst, en dat een dergelijke blootstelling of besmetting kan leiden tot persoonlijk letsel, ziekte, blijvende invaliditeit of overlijden. U begrijpt dat het risico van blootstelling aan of besmetting met COVID-19 het gevolg kan zijn van de handelingen, nalatigheid of onachtzaamheid van uzelf en anderen. U aanvaardt alle voorgaande risico's en bent als enige verantwoordelijk voor enig daaruit voortvloeiend letsel (inclusief, maar niet beperkt tot, persoonlijk letsel, invaliditeit en overlijden), ziekte, schade, verlies, claim, aansprakelijkheid of kosten, gerelateerd aan COVID-19, die u ondervindt of oploopt in verband met de Dienst ("Claims").

(2) GASTENVRIJSTELLING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN NIAGARA CITY CRUISES - U ontslaat, verbreekt een convenant om Niagara City Cruises, haar werknemers, agenten en vertegenwoordigers niet aan te klagen, verleent kwijting en vrijwaart Niagara City Cruises, haar werknemers, agenten en vertegenwoordigers van en voor de claims, met inbegrip van alle aansprakelijkheden, claims, acties, schade, kosten of uitgaven van welke aard dan ook die voortvloeien uit of verband houden met deze claims. Deze vrijstelling omvat alle claims die gebaseerd zijn op het handelen, nalaten of de onachtzaamheid van Niagara City Cruises, haar werknemers, agenten, vertegenwoordigers, verkopers en onafhankelijke contractanten, ongeacht of een COVID-19-infectie zich voordoet voor, tijdens of na deelname aan de Service.

DOOR AAN BOORD TE GAAN OF DE GROEPSCONTROLE, HET TICKETPLEIN, DE KABELBAAN EN DE LAGER GELEGEN AANLEGPLAATSEN TE BETREDEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN.

NIAGARA CITY CRUISES FUNICULAR
Het gebruik van de Niagara City Cruises Funicular is afhankelijk van de normale openingstijden, beschikbaarheid en weersomstandigheden. Niagara City Cruises behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken alternatieve vervoermiddelen te bieden naar de Lower Landing en de opstapplaats. In het geval dat de Funicular niet beschikbaar is voor gebruik, wordt geen restitutie verleend.

AANKOMSTTIJD
Het is de verantwoordelijkheid van elke passagier om op tijd te komen en niet later dan 20 minuten voor de geplande vertrektijd in de onderste landing/aangewezen instapzone te zijn. Niagara City Cruises kan niet verantwoordelijk worden gehouden als u uw geplande vertrektijd mist of als u de toegang wordt geweigerd omdat u zich niet aan de voorwaarden houdt.

De hierin verleende licentie is herroepbaar voor redenen, na terugbetaling van de ticketprijs aan de passagier. Andere voorwaarden kunnen van toepassing zijn.