Beleid inzake sociale media

Blog Deelname Richtlijnen

Niagara City Cruises verankerd door Hornblower blogs zijn ontwikkeld om deel te nemen aan gesprekken die relevant zijn voor de reis- en toerisme-industrie. Deze richtlijnen voor deelname gelden voor degenen die ervoor kiezen de blogs van Niagara City Cruises te gebruiken als forum. Door deze sites te gebruiken en een commentaar in te dienen, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze deelnamerichtlijnen:

 • Niagara City Cruises behoudt zich het recht voor een opmerking niet te plaatsen of op een opmerking te reageren.
 • Wij zullen alle opmerkingen beoordelen voordat ze worden geplaatst en wij zullen ons best doen om de juiste opmerkingen tijdig te plaatsen. Wij zullen geen opmerkingen plaatsen die als spam worden aangemerkt of die beledigende, haatdragende en/of lasterlijke taal bevatten.
 • Reacties mogen geen godslastering bevatten. Gelieve zich te onthouden van grof taalgebruik.
 • Blijf bij het onderwerp. Reacties moeten op de een of andere manier betrekking hebben op het bericht waarop je reageert.
 • We voegen geen reacties samen. Alle geplaatste reacties worden afzonderlijk weergegeven en niet als één geheel.
 • Wij zullen ons best doen om te reageren op opmerkingen. Wij kunnen een commentaar plaatsen of een bericht schrijven waarin wij reageren op een aantal commentaren of vragen over een soortgelijk onderwerp. Als een vraag zeer specifiek is, kan het zijn dat we extra tijd nodig hebben om deze te onderzoeken en te beantwoorden.
 • Het staat u vrij een commentaar te plaatsen op onze blog sites, zolang het voldoet aan onze richtlijnen voor deelname. Om de oorspronkelijke bedoeling van het commentaar op onze blogs te respecteren, zullen wij uw commentaar niet vertalen.
 • Reacties die betrekking hebben op lopende juridische zaken of regelgevende kwesties die specifiek zijn voor Hornblower Co. of Niagara City Cruises worden niet geplaatst.
 • Opmerkingen of meningen op blogs zijn afkomstig van leden van het publiek en zijn die van hun respectievelijke medewerkers. De meningen die door externe medewerkers worden geuit vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de meningen van Niagara City Cruises, haar management of werknemers. Niagara City Cruises onderschrijft of keurt de inhoud ervan niet goed. Niagara City Cruises is niet verantwoordelijk en wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van commentaren geschreven door externe medewerkers aan deze blogs.
 • Richt opmerkingen of vragen over specifieke kwesties, met name die welke buiten het bereik van de blogdiscussies vallen, aan onze rubriek contact met ons, in plaats van ze in de commentaarsectie van een blogbericht aan de orde te stellen.

 

YouTube Richtlijnen voor Deelname

Niagara City Cruises gebruikt YouTube, een videodelende dienst, als een manier om relevante en interessante inhoud te delen met onze klanten en belanghebbenden. Onze video's bevatten een verscheidenheid aan inhoud, maar zijn niet beperkt tot: informatie over Niagara City Cruises en onze activiteiten, informatie over de Hornblower Family of Companies en haar activiteiten, informatie of nieuws over onze partners, en nieuws over reizen en toerisme.

Niagara City Cruises op YouTube

Het besluit van Niagara City Cruises om zich te abonneren op een specifiek YouTube-kanaal houdt geen enkele goedkeuring in. We volgen kanalen op YouTube die volgens ons relevant zijn voor onze branche. Dit kan inhouden dat we ons abonneren op de YouTube-accounts van bedrijven en andere commerciële ondernemingen (en/of hun werknemers) die commentaar geven en/of video's delen over branchegerelateerde zaken. Niagara City Cruises aanvaarding van een vriendschapsverzoek van een account op YouTube impliceert geen goedkeuring van hun standpunten.

Niagara City Cruises opname van een video die niet is gemaakt door Hornblower Co. of Niagara City Cruises in een afspeellijst houdt geen goedkeuring van die video in.

Wij zullen alle opmerkingen lezen die op onze video's worden geplaatst en berichten die naar ons worden gestuurd. Indien nodig zullen wij reageren op individuele berichten en indien nodig, personen doorverwijzen naar meer geschikte communicatiekanalen, zoals Guest Service of Mediarelaties.

Door een opmerking, bericht of "videoreactie" in te dienen via een van de officiële YouTube-kanalen van Niagara City Cruises, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze deelnamerichtlijnen:

 • Niagara City Cruises behoudt zich het recht voor een commentaar of "videoreactie" niet te plaatsen, noch te reageren op een commentaar of "videoreactie".
 • We bekijken alle opmerkingen voordat ze worden geplaatst en we zullen ons best doen om de juiste opmerkingen tijdig te plaatsen. We zullen geen reacties plaatsen die als spam worden geclassificeerd of waarvan wordt aangenomen dat ze beledigende, ongepaste, haatdragende en/of lasterlijke taal bevatten.
 • Reacties mogen geen godslastering bevatten. Gelieve geen grof taalgebruik te gebruiken.
 • Blijf bij het onderwerp. Reacties moeten betrekking hebben op de video waarop u commentaar geeft.
 • Commentaren of meningen die op een video worden geuit zijn afkomstig van leden van het publiek. De meningen van externe commentatoren vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van Hornblower Co., Niagara City Cruises, zijn management of werknemers. Niagara City Cruises onderschrijft of keurt hun inhoud niet goed. Niagara City Cruises is niet verantwoordelijk en wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van de commentaren van externe commentatoren op onze YouTube-kanalen.
 • Eventuele opmerkingen of vragen over specifieke kwesties, met name die buiten het bereik van de video's, moeten worden gericht aan Niagara City Cruises via e-mail of telefoon in plaats van in het commentaargedeelte van een geplaatste video.

Als je denkt dat iemand de servicevoorwaarden van YouTube heeft geschonden, meld het probleem dan door de link "Flag" te selecteren. Deze YouTube-functie wordt naast elke video en commentaar weergegeven.

Juridische kennisgevingen, auteursrecht en privacy

Opmerkingen, berichten of "videoreacties" die betrekking hebben op lopende juridische zaken of regelgevingskwesties die specifiek zijn voor Niagara City Cruises zullen niet worden erkend.

Wij vragen personen niet om persoonlijke of vertrouwelijke informatie via sociale media zoals YouTube.

Taalbeleid

De YouTube-interface is beschikbaar in meerdere talen, waaronder Engels en Frans. Om de taalinstellingen van de interface te wijzigen, selecteert u "Engels" of "Frans" in het taalkeuzemenu onderaan de website van YouTube.

Niagara City Cruises personeel met behulp van YouTube

Sommige medewerkers van Niagara City Cruises gebruiken YouTube buiten werktijd en/of op persoonlijke titel onder hun eigen naam of pseudoniem. Ondanks hun professionele band met Niagara City Cruises vertegenwoordigen geplaatste video's, opmerkingen en andere YouTube-activiteiten van werknemers op persoonlijke titel niet het officiële standpunt van Niagara City Cruises. Dergelijke activiteiten moeten worden beschouwd als die van privéburgers.

Richtlijnen voor deelname aan Flickr

Niagara City Cruises gebruikt Flickr, een dienst voor het delen van foto's, als een manier om relevante en interessante foto's te delen met onze klanten en belanghebbenden. Niagara City Cruises kan foto's delen waarop onze activiteiten, Niagara City Cruises-evenementen en diverse andere activiteiten in verband met onze sector te zien zijn.

Niagara City Cruises op Flickr

De beslissing van Niagara City Cruises om een specifiek Flickr-account als contact toe te voegen, houdt geen enkele goedkeuring in. We volgen andere contacten op Flickr die volgens ons relevant zijn voor onze branche. Dit kan inhouden dat we ons abonneren op de Flickr-stream van bedrijven en andere commerciële ondernemingen (en/of hun werknemers) die commentaar geven en/of foto's delen van branchegerelateerde zaken.

Niagara City Cruises opname van een foto die niet door Niagara City Cruises is gemaakt in een galerij impliceert geen goedkeuring van die foto.

Wij lezen alle reacties op onze foto's en berichten die naar ons worden gestuurd. Indien nodig zullen wij reageren op individuele berichten en kunnen wij personen doorverwijzen naar meer geschikte communicatiekanalen, zoals Guest Service of Mediarelaties.

Door een reactie in te dienen via de officiële Flickr-stream van Niagara City Cruises, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze deelnamerichtlijnen:

 • Alle opmerkingen zullen tijdig worden beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor om commentaren of foto's te verwijderen die als spam worden beschouwd of die beledigende, ongepaste, haatdragende en/of lasterlijke taal bevatten.
 • Wij behouden ons het recht voor ongepaste tags van Niagara City Cruises-foto's te verwijderen.
 • Reacties mogen geen godslastering bevatten. Gelieve zich te onthouden van grof taalgebruik.
 • Blijf bij het onderwerp. Reacties moeten op de een of andere manier betrekking hebben op de video waarop u commentaar geeft.
 • Opmerkingen of meningen die op een foto worden geuit zijn afkomstig van leden van het publiek. De meningen van externe commentatoren vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van Niagara City Cruises, haar management of werknemers. Niagara City Cruises onderschrijft of keurt hun inhoud niet goed. Niagara City Cruises is niet verantwoordelijk en wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van commentaren van externe commentatoren op onze Flickr stream.
 • Richt opmerkingen of vragen met betrekking tot specifieke kwesties, met name die buiten het bereik van de foto's, aan onze contactpagina in plaats van deze in het commentaargedeelte van een geplaatste foto aan de orde te stellen.

Juridische kennisgevingen, auteursrecht en privacy

Wij hebben onze Flickr-foto's gelicentieerd onder een Creative Commons-licentie. U mag de foto's in deze bibliotheek gebruiken en reproduceren voor niet-commerciële doeleinden zolang de foto's:

 • niet gewijzigd
 • gecrediteerd naar Niagara City Cruises
 • gekoppeld aan het Niagara City Cruises account volgens de servicevoorwaarden van Flickr.

Opmerkingen of berichten die betrekking hebben op lopende juridische zaken of regelgevingskwesties die specifiek zijn voor Niagara City Cruises zullen niet worden erkend.

Wij vragen personen niet om persoonlijke of vertrouwelijke informatie via sociale media zoals Flickr.

Niagara City Cruises personeel met behulp van Flickr

Sommige medewerkers van Niagara City Cruises gebruiken Flickr buiten werktijd en/of op persoonlijke titel onder hun eigen naam of pseudoniem. Ondanks hun professionele band met Niagara City Cruises vertegenwoordigen geplaatste foto's, opmerkingen en andere Flickr-activiteiten van werknemers op persoonlijke titel niet het officiële standpunt van Niagara City Cruises. Dergelijke activiteiten moeten worden beschouwd als die van particulieren.

Richtlijnen voor deelname aan Facebook

Op de Niagara City Cruises pagina's streven wij ernaar relevante, interessante inhoud te plaatsen en verwelkomen wij uw opmerkingen en suggesties. Hoewel we conversatie en dialoog aanmoedigen, willen we zorgen voor een respectvolle omgeving voor onze klanten, onze werknemers, onze partners en onze belanghebbenden.

 • Wij moedigen u aan te reageren op berichten of opmerkingen van fans die u interessant vindt en uw inzichten te geven
 • Wij zullen zo nodig reageren op opmerkingen
 • "Like" artikelen, foto's en video's die u leuk vindt en waarvan u meer wilt zien
 • Fanpagina's zijn niet bedoeld als een plek om problemen met de klantenservice te ontvangen. Neem rechtstreeks contact met ons op voor problemen met de klantenservice.

Wij behouden ons het recht voor om te verwijderen:

 • Opmerkingen, links, afbeeldingen of video's die obsceen, godslasterlijk of hatelijk van aard zijn
 • Berichten die beledigend kunnen zijn voor andere leden van de gemeenschap
 • Opmerkingen die een bedreiging vormen voor een persoon, organisatie of bedrijf
 • Opmerkingen die een persoon belasteren of intimideren
 • Opeenvolgende off-topic berichten door een enkele fan
 • Repetitieve berichten die worden gekopieerd en geplakt of gedupliceerd door één of meerdere fans
 • Sollicitaties of reclame
 • Opmerkingen, links, afbeeldingen of video's die aanzetten tot illegale activiteiten
 • Materiaal dat inbreuk maakt op de rechten van derden
 • Valse opmerkingen of beweringen over Hornblower Co, Niagara City Cruises. de producten of diensten van het bedrijf of een van zijn concurrenten.

Disclaimer - Inhoud van derden

De moderator van deze pagina's zal af en toe linken naar websites van derden om de meest actuele informatie met de gemeenschap te delen. Het volgen van deze links brengt u naar materiaal of inhoud die niet afkomstig is van Niagara City Cruises. De inhoud van deze sites en artikelen valt niet onder de verantwoordelijkheid van Niagara City Cruises, en vertegenwoordigt niet noodzakelijkerwijs de meningen, overtuigingen of goedkeuring van het bedrijf.

Niagara City Cruises garandeert of doet geen verklaringen of claims met betrekking tot de geldigheid, nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid of anderszins van het commentaar van derden of "likes" op haar fanpagina's, noch is zij aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige claim of schade, hetzij direct, indirect, speciaal, gevolgschade of anderszins, voortvloeiend uit de interpretatie, het gebruik of het vertrouwen op, geautoriseerde of ongeautoriseerde, van dergelijke informatie.

Klantenservice

Houd er rekening mee dat Facebook niet bedoeld is als een plaats om problemen met de klantenservice te ontvangen. Als u vragen of opmerkingen heeft over Niagara City Cruises of de aan haar gelieerde producten, bezoek dan onze contactpagina en neem contact met ons op. We helpen u graag.