Vilkår og betingelser

VILKÅR OG BETINGELSER

Ved at købe en billet, enten gennem Niagara City Cruises forankret af Hornblower eller en autoriseret kilde, og/eller ved at gå ind på stedet accepterer du udtrykkeligt disse vilkår og betingelser.

KØB AF BILLETTER OG AFLYSNINGER
Alle salg er endelige. Kan ikke byttes, videresælges eller overdrages.
Alle passagerer, herunder børn under 3 år, skal have en billet for at få adgang til båden. Der kan kræves gyldigt billedlegitimation og/eller bevis for alder. Niagara City Cruises er ikke tilknyttet noget fyrværkerishow og kan ikke garantere, at showet finder sted, eller at showets tidspunkter/længde vil finde sted, og kan derfor ikke holdes ansvarlig i tilfælde af, at showet aflyses. Ledelsen forbeholder sig ret til at aflyse ture og ændre turtider uden forudgående varsel. Kun aflyste ture refunderes med fradrag af eventuelle servicegebyrer uden yderligere kompensation.

ADGANG OG INDREJSE

Alle gæster og personlige genstande skal følge Niagara City Cruises sundheds- og sikkerhedsprotokoller, herunder screening. Gæsterne har lov til at medbringe en personlig genstand. Personlige genstande omfatter en lille taske eller håndtaske, en lille rygsæk, en blepose til spædbørn eller en kamerataske. De maksimale dimensioner er 17,8 x 38,1 x 40,6 centimeter (7 x 15 x 16 tommer). Begrænsede og farlige genstande er strengt forbudt. Bemærk, at der kan blive pålagt yderligere tilladte personlige genstande og indrejserestriktioner ved checkpointet uden forudgående varsel. Mad og drikkevarer udenfor er ikke tilladt. Købet af en billet og/eller adgang til lokalerne betragtes som et samtykke til at få dit billede eller din lignelse vist i enhver live eller optaget lyd-, video- eller fotoudstilling eller anden transmission, udstilling, offentliggørelse eller reproduktion, der foretages af eller på Niagara City Cruises til ethvert formål.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Vi påtager os intet ansvar eller ansvar for person- eller ejendomsskader af enhver art, der skyldes din adgang til webstedet via kabelbanen, elevatorerne eller på anden vis og din deltagelse i et krydstogt ("Tjenesten").

Verdenssundhedsorganisationen har erklæret det nye coronavirus, COVID-19, for en verdensomspændende pandemi. COVID-19 er ekstremt smitsomt og menes hovedsageligt at blive spredt ved kontakt fra person til person.

I overensstemmelse med gældende retningslinjer har Niagara City Cruises iværksat omfattende forebyggende foranstaltninger, der har til formål at forhindre introduktion og spredning af COVID-19 under din brug af tjenesten; på trods af vores afbødende indsats kan vi dog ikke garantere, at du eller medlemmer af dit selskab ikke vil blive udsat for COVID-19 under din brug af tjenesten.

Derfor gælder følgende vilkår og betingelser for Tjenesten uden at begrænse ovenstående ansvarsbegrænsning:

(1) GÆSTENS OVERTAGELSE AF RISIKO - Du anerkender COVID-19's smitsomme karakter, og at du på trods af Niagara City Cruises' bestræbelser på at mindske sådanne farer kan blive udsat for eller smittet med COVID-19 under din deltagelse i tjenesten, og at en sådan udsættelse eller smitte kan medføre personskade, sygdom, permanent invaliditet eller død. Du forstår, at risikoen for at blive udsat for eller smittet med COVID-19 kan skyldes dine egne og andres handlinger, undladelser eller forsømmelser. Du påtager dig alle ovennævnte risici og er alene ansvarlig for enhver deraf følgende skade (herunder, men ikke begrænset til, personskade, invaliditet og død), sygdom, skade, tab, krav, ansvar eller udgifter i forbindelse med COVID-19, som du måtte opleve eller pådrage dig i forbindelse med tjenesten ("krav").

(2) GÆSTENS AFSKAB AF NIAGARA CITY CRUISES' ANSVAR - Du frigør Niagara City Cruises, dets ansatte, agenter og repræsentanter for og fra krav, herunder alle forpligtelser, krav, søgsmål, handlinger, skader, omkostninger eller udgifter af enhver art, der opstår som følge af eller er relateret til dette. Denne fritagelse omfatter alle krav baseret på handlinger, undladelser eller forsømmelser fra Niagara City Cruises, dets medarbejdere, agenter, repræsentanter, sælgere og uafhængige kontrahenter, uanset om en COVID-19-infektion opstår før, under eller efter deltagelse i tjenesten.

VED AT GÅ OM BORD PÅ SKIBET ELLER GÅ IND I GRUPPEINDCHECKNING, PÅ BILLETPLADSEN, I KABELBANEN OG I DE NEDRE LANDINGSOMRÅDER ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER

NIAGARA CITY CRUISES KABELBANE
Benyttelse af Niagara City Cruises Funicular er underlagt normale åbningstider, tilgængelighed og vejrforhold. Niagara City Cruises forbeholder sig ret til efter eget skøn at stille alternative transportmidler til rådighed til Lower Landing- og påstigningsområdet. I tilfælde af at kabelbanen ikke kan benyttes, ydes der ingen tilbagebetaling.

ANKOMSTTIDSPUNKT
Det er hver enkelt passagers ansvar at ankomme til tiden og være i det nederste landingsområde/det udpegede boardingområde senest 20 minutter før den planlagte afgangstid. Niagara City Cruises kan ikke holdes ansvarlig, hvis du ikke når det planlagte afgangstidspunkt, eller hvis du bliver nægtet adgang, fordi du ikke overholder vilkårene og betingelserne.

Licensen, der gives heri, kan tilbagekaldes af en given årsag, mod tilbagebetaling af billetprisen til passageren. Andre vilkår og betingelser kan gælde.