Điều khoản & Điều kiện

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

Bằng cách mua vé, thông qua Niagara City Cruises do Hornblower neo đậu hoặc nguồn được ủy quyền và / hoặc vào cơ sở, bạn chấp nhận rõ ràng các Điều khoản & Điều kiện này.

MUA VÉ & HỦY
Tất cả doanh số bán hàng là cuối cùng. Không phải để trao đổi, bán lại hoặc chuyển nhượng.
Tất cả hành khách, bao gồm cả trẻ em dưới 3 tuổi, được yêu cầu phải có vé để được vào thuyền. Giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ và / hoặc bằng chứng về tuổi có thể được yêu cầu. Niagara City Cruises không liên quan đến bất kỳ chương trình pháo hoa nào và không thể đảm bảo chương trình sẽ diễn ra, cũng như thời gian / thời lượng của chương trình và do đó không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp chương trình bị hủy. Ban quản lý có quyền hủy tour và thay đổi thời gian tour mà không cần thông báo trước. Chỉ những tour bị hủy mới được hoàn tiền, trừ đi bất kỳ khoản phí dịch vụ nào, không có thêm tiền bồi thường.

NHẬP HỌC &; NHẬP HỌC

Tất cả khách và vật dụng cá nhân phải tuân theo các quy trình an toàn & sức khỏe của Niagara City Cruises, bao gồm cả sàng lọc. Du khách được phép mang theo vật dụng cá nhân. Các vật dụng cá nhân bao gồm ví nhỏ hoặc túi xách, ba lô nhỏ, túi tã trẻ sơ sinh hoặc túi máy ảnh. Kích thước tối đa là 17,8 x 38,1 x 40,6 cm (7 x 15 x 16 inch). Các bài viết bị hạn chế và nguy hiểm đều bị nghiêm cấm. Lưu ý rằng hạn mức vật dụng cá nhân bổ sung và hạn chế nhập cảnh có thể được áp dụng tại trạm kiểm soát mà không cần thông báo trước. Thực phẩm và đồ uống bên ngoài không được phép. Việc mua vé và / hoặc vào cơ sở được coi là đồng ý để hình ảnh hoặc chân dung của bạn xuất hiện trong bất kỳ màn hình âm thanh, video hoặc hình ảnh trực tiếp hoặc được ghi lại hoặc truyền tải, triển lãm, xuất bản hoặc sao chép khác được làm từ, hoặc tại, Du thuyền thành phố Niagara cho bất kỳ mục đích nào.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản nào, dưới bất kỳ hình thức nào, do bạn truy cập vào trang web thông qua Đường sắt leo núi, Thang máy hoặc cách khác và việc bạn tham gia vào hành trình ("Dịch vụ").

Coronavirus mới, COVID-19, đã được Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố là đại dịch trên toàn thế giới. COVID-19 cực kỳ dễ lây lan và được cho là lây lan chủ yếu từ tiếp xúc giữa người với người.

Để phù hợp với các hướng dẫn hiện hành, Niagara City Cruises đã đưa ra các biện pháp phòng ngừa toàn diện nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của COVID-19 trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ; tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực giảm thiểu của chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo rằng bạn hoặc các thành viên trong nhóm của bạn sẽ không bị phơi nhiễm với COVID-19 trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ.

Do đó, không giới hạn giới hạn trách nhiệm pháp lý nêu trên, các điều khoản và điều kiện sau đây có hiệu lực đối với Dịch vụ:

(1) GIẢ ĐỊNH RỦI RO CỦA KHÁCH - Bạn thừa nhận bản chất truyền nhiễm của COVID-19 và rằng, bất chấp nỗ lực của Niagara City Cruises để giảm thiểu những nguy hiểm đó, bạn có thể bị phơi nhiễm hoặc bị nhiễm COVID-19 trong quá trình tham gia Dịch vụ và việc tiếp xúc hoặc nhiễm trùng đó có thể dẫn đến thương tích cá nhân, bệnh tật, khuyết tật vĩnh viễn hoặc tử vong. Quý vị hiểu rằng nguy cơ phơi nhiễm hoặc bị nhiễm COVID-19 có thể là kết quả của các hành động, thiếu sót hoặc sơ suất của bản thân và người khác. Bạn chịu tất cả các rủi ro nêu trên và tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thương tích nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thương tích cá nhân, khuyết tật và tử vong), bệnh tật, thiệt hại, mất mát, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí, liên quan đến COVID-19, mà bạn có thể gặp phải hoặc phải chịu liên quan đến Dịch vụ ("Khiếu nại").

(2) KHÁCH TỪ BỎ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA NIAGARA CITY CRUISES - Bạn giải phóng, giao ước không kiện, xả thải và giữ vô hại cho Niagara City Cruises, nhân viên, đại lý và đại diện của Niagara City Cruises, của và từ các Khiếu nại, bao gồm tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, hành động, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến nó. Bản phát hành này bao gồm bất kỳ Khiếu nại nào dựa trên các hành động, thiếu sót hoặc sơ suất của Niagara City Cruises, nhân viên, đại lý, đại diện, nhà cung cấp và nhà thầu độc lập cho dù nhiễm COVID-19 xảy ra trước, trong hoặc sau khi tham gia Dịch vụ.

BẰNG CÁCH LÊN TÀU HOẶC VÀO QUẦY LÀM THỦ TỤC THEO NHÓM, QUẢNG TRƯỜNG BÁN VÉ, ĐƯỜNG SẮT LEO NÚI VÀ KHU VỰC HẠ CÁNH THẤP HƠN, BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY

ĐƯỜNG SẮT LEO NÚI NIAGARA CITY CRUISES
Việc sử dụng Đường sắt leo núi Niagara City Cruises tùy thuộc vào giờ hoạt động bình thường, tình trạng sẵn có và điều kiện thời tiết. Theo quyết định riêng của mình, Niagara City Cruises có quyền cung cấp các phương tiện giao thông thay thế đến khu vực hạ cánh và lên máy bay. Trong trường hợp Đường sắt leo núi không có sẵn để sử dụng, bạn sẽ không được hoàn lại tiền.

THỜI GIAN ĐẾN
Mỗi hành khách có trách nhiệm đến đúng giờ và ở khu vực hạ cánh/lên máy bay được chỉ định thấp hơn không muộn hơn 20 phút trước giờ khởi hành theo lịch trình. Niagara City Cruises không thể chịu trách nhiệm nếu bạn bỏ lỡ thời gian khởi hành theo lịch trình hoặc bạn bị từ chối truy cập do không tuân thủ các điều khoản &điều kiện.

Giấy phép được cấp ở đây có thể bị thu hồi vì lý do, khi hoàn trả cho hành khách giá vé. Các điều khoản &; điều kiện khác có thể được áp dụng.