Terma & Syarat

TERMA & SYARAT

Dengan membeli tiket, sama ada melalui Niagara City Cruises berlabuh oleh Hornblower, atau sumber yang dibenarkan, dan / atau memasuki premis yang anda dengan jelas menerima Terma &Syarat ini.

PEMBELIAN TIKET & PEMBATALAN
Semua jualan adalah muktamad. Bukan untuk pertukaran, jualan semula atau pemindahan.
Semua penumpang, termasuk kanak-kanak di bawah umur 3 tahun, dikehendaki mempunyai tiket untuk masuk ke bot. ID foto yang sah dan/atau bukti umur mungkin diperlukan. Niagara City Cruises tidak dikaitkan dengan mana-mana pertunjukan bunga api dan tidak dapat menjamin persembahan akan berlaku, atau masa / panjang persembahan dan oleh itu tidak boleh dipertanggungjawabkan sekiranya persembahan dibatalkan. Pihak pengurusan berhak untuk membatalkan lawatan, dan menukar masa lawatan tanpa notis terlebih dahulu. Hanya lawatan yang dibatalkan tertakluk kepada bayaran balik, ditolak sebarang caj perkhidmatan, tanpa jumlah pampasan selanjutnya.

KEMASUKAN &KEMASUKAN

Semua tetamu dan barangan peribadi adalah tertakluk kepada protokol kesihatan & keselamatan Niagara City Cruises termasuk saringan. Tetamu dibenarkan membawa barangan peribadi. Barangan peribadi termasuk beg tangan atau beg tangan kecil, beg galas kecil, beg lampin bayi atau beg kamera. Dimensi maksimum ialah 17.8 x 38.1 x 40.6 sentimeter (7 x 15 x 16 inci). Artikel terhad dan berbahaya dilarang sama sekali. Ambil perhatian bahawa elaun barang peribadi tambahan dan sekatan kemasukan mungkin dikenakan di pusat pemeriksaan tanpa notis terlebih dahulu. Makanan & minuman di luar tidak dibenarkan. Pembelian tiket dan/atau memasuki premis dianggap persetujuan untuk imej atau persamaan anda muncul dalam mana-mana paparan audio, video, atau fotografi secara langsung atau rakaman atau penghantaran, pameran, penerbitan atau penghasilan semula lain yang diperbuat daripada, atau di, Niagara City Cruises untuk sebarang tujuan.

HAD LIABILITI

Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kecederaan peribadi atau kerosakan harta benda, dalam apa jua bentuk, akibat akses anda ke laman web ini melalui Funikular, Lif, atau sebaliknya, dan penyertaan anda dalam pelayaran ("Perkhidmatan").

Novel koronavirus, COVID-19, telah diisytiharkan sebagai pandemik di seluruh dunia oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. COVID-19 sangat mudah berjangkit dan dipercayai merebak terutamanya daripada kontak individu ke orang.

Selaras dengan garis panduan yang berkenaan, Niagara City Cruises telah menyediakan langkah-langkah pencegahan komprehensif yang bertujuan untuk mencegah pengenalan dan penyebaran COVID-19 semasa penggunaan Perkhidmatan oleh anda; walau bagaimanapun, walaupun usaha kami mengurangkan, kami tidak dapat menjamin bahawa anda atau ahli pihak anda tidak akan terdedah kepada COVID-19 semasa penggunaan Perkhidmatan oleh anda.

Oleh itu, tanpa mengehadkan had liabiliti yang disebut di atas, terma dan syarat berikut adalah berkesan untuk Perkhidmatan:

(1) ANDAIAN TETAMU RISIKO - Anda mengakui sifat berjangkit COVID-19 dan bahawa, walaupun usaha Niagara City Cruises untuk mengurangkan bahaya tersebut, anda mungkin terdedah atau dijangkiti oleh COVID-19 semasa penyertaan anda dalam Perkhidmatan, dan pendedahan atau jangkitan sedemikian boleh mengakibatkan kecederaan diri, penyakit, kecacatan kekal, atau kematian. Anda memahami bahawa risiko terdedah atau dijangkiti oleh COVID-19 mungkin disebabkan oleh tindakan, peninggalan, atau kecuaian diri anda dan orang lain. Anda menganggap semua risiko yang disebut di atas dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang kecederaan yang terhasil (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kecederaan peribadi, kecacatan, dan kematian), penyakit, kerosakan, kerugian, tuntutan, liabiliti, atau perbelanjaan, yang berkaitan dengan COVID-19, yang mungkin anda alami atau tanggung berkaitan dengan Perkhidmatan ("Tuntutan").

(2) PENGECUALIAN TETAMU LIABILITI NIAGARA CITY CRUISES - Anda melepaskan, berjanji untuk tidak menyaman, melepaskan, dan memegang Niagara City Cruises yang tidak berbahaya, pekerja, ejen, dan wakilnya, dari dan dari Tuntutan, termasuk semua liabiliti, tuntutan, tindakan, ganti rugi, kos atau perbelanjaan dalam apa jua bentuk yang timbul daripada atau berkaitan dengannya. Pelepasan ini termasuk sebarang Tuntutan berdasarkan tindakan, peninggalan, atau kecuaian Niagara City Cruises, pekerja, ejen, wakil, vendor, dan kontraktor bebas sama ada jangkitan COVID-19 berlaku sebelum, semasa, atau selepas penyertaan dalam Perkhidmatan.

DENGAN MENAIKI KAPAL ATAU MEMASUKI DAFTAR MASUK BERKUMPULAN, PLAZA TIKET, FUNIKULAR DAN KAWASAN PENDARATAN YANG LEBIH RENDAH, ANDA BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN TERMA DAN SYARAT INI

NIAGARA CITY CRUISES FUNIKULAR
Penggunaan Funikular Niagara City Cruises adalah tertakluk kepada waktu operasi biasa, ketersediaan dan keadaan cuaca. Mengikut budi bicara mutlaknya, Niagara City Cruises berhak untuk menyediakan cara pengangkutan alternatif ke kawasan pendaratan dan menaiki pesawat yang lebih rendah. Sekiranya Funikular tidak tersedia untuk digunakan, tiada bayaran balik akan dikeluarkan.

WAKTU KETIBAAN
Adalah menjadi tanggungjawab setiap penumpang untuk tiba tepat pada masanya dan berada di kawasan menaiki pesawat yang lebih rendah/ditetapkan selewat-lewatnya 20 minit sebelum waktu berlepas yang dijadualkan. Niagara City Cruises tidak boleh dipertanggungjawabkan jika anda terlepas masa berlepas yang dijadualkan atau anda dinafikan akses dengan gagal mematuhi terma &syarat.

Lesen yang diberikan di sini boleh dibatalkan atas sebab-sebab, apabila membayar balik kepada penumpang harga tiket. Terma &syarat lain mungkin dikenakan.