Chính sách trợ năng

Tuyên bố cam kết

Niagara City Cruises neo đậu bởi Hornblower ("NCC") cam kết cung cấp cho nhân viên và khách một môi trường an toàn, bảo mật và tôn trọng để làm việc và tham quan. Chúng tôi tin tưởng vào sự hội nhập và cơ hội bình đẳng. Chúng tôi cống hiến hết mình để tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho tất cả khách và nhân viên của chúng tôi và cố gắng đáp ứng nhu cầu của những người khuyết tật. Chúng tôi sẽ làm điều này bằng cách ngăn chặn và loại bỏ các rào cản để đáp ứng các yêu cầu theo Đạo luật Tiếp cận cho Người khuyết tật Ontarians.

Đào tạo

NCC sẽ cung cấp các Tiêu chuẩn Tiếp cận để đào tạo Dịch vụ Khách hàng cho tất cả nhân viên. Nhân viên mới sẽ được đào tạo trong buổi Định hướng Tuyển dụng Mới khi bắt đầu làm việc.

NCC sẽ duy trì hồ sơ đào tạo nhân viên bao gồm; ngày đào tạo hoàn thành và sự thừa nhận từ mỗi nhân viên.

Thông tin Khẩn cấp có thể truy cập

NCC cam kết cung cấp cho khách hàng thông tin khẩn cấp công khai. Các định dạng có thể truy cập và hỗ trợ giao tiếp cho người khuyết tật sẽ được cung cấp theo yêu cầu một cách kịp thời để xem xét nhu cầu tiếp cận của người đó.

Chúng tôi sẽ cung cấp cho nhân viên khuyết tật thông tin ứng phó khẩn cấp được cá nhân hóa khi cần thiết.

Thông tin và Truyền thông

NCC cam kết làm cho thông tin và truyền thông của chúng tôi có thể tiếp cận được với người khuyết tật.

Trong trường hợp có sự gián đoạn theo kế hoạch hoặc bất ngờ đối với các dịch vụ hoặc cơ sở dành cho khách hàng khuyết tật, NCC sẽ thông báo kịp thời cho khách hàng bằng cách đăng thông báo bao gồm lý do gián đoạn, khoảng thời gian dự kiến và mô tả về các cơ sở hoặc dịch vụ thay thế.

NCC đã thực hiện các bước cần thiết để làm cho trang web của chúng tôi tuân thủ Nguyên tắc truy cập nội dung web (WCAG) 2.0, Cấp độ A. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2021, tất cả các trang web của NCC sẽ tuân thủ WCAG 2.0, Cấp độ AA.

NCC đã thiết lập một Chương trình Quản lý Chất lượng, trong đó phản hồi của khách hàng cho phép thực hiện nhiều loại giao tiếp như tương tác trực tiếp, Truyền thông xã hội, Phản hồi của nhà điều hành tour du lịch và Khảo sát web. Dữ liệu được thu thập từ các nguồn này cho phép chúng tôi xác định các lỗ hổng về khả năng truy cập và thực hiện hành động kịp thời để giải quyết vấn đề.

Chúng tôi sẽ đảm bảo chương trình phản hồi của khách hàng có thể tiếp cận được với người khuyết tật bằng cách cung cấp hoặc sắp xếp việc cung cấp các định dạng có thể truy cập và hỗ trợ giao tiếp theo yêu cầu.  Để xem quy trình phản hồi dịch vụ khách hàng có thể truy cập của chúng tôi, hãy nhấp vào nhấn vào đây.

Quán

NCC sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo nhân viên xem xét nhu cầu của người khuyết tật khi thiết kế, mua sắm hoặc mua các ki-ốt tự phục vụ.

Động vật dịch vụ

NCC chào đón người khuyết tật và động vật phục vụ của họ. Động vật phục vụ được phép trên các phần của cơ sở của chúng tôi mở cửa cho công chúng.

Người hỗ trợ

NCC chào đón tất cả khách hàng khuyết tật đi cùng với một người hỗ trợ. Một nhân viên hỗ trợ sẽ được cung cấp một vé miễn phí cho Chuyến tham quan Thuyền Voyage to the Falls của chúng tôi.

Việc làm

NCC cam kết thực hiện các hoạt động việc làm công bằng và dễ tiếp cận để thu hút và giữ chân nhân viên khuyết tật. Chúng tôi sẽ thông báo cho ứng viên trong tất cả các giai đoạn của chu kỳ việc làm về sự sẵn có của chỗ ở.

NCC sẽ tham khảo ý kiến của người nộp đơn và sắp xếp một chỗ ở phù hợp xem xét nhu cầu tiếp cận của người nộp đơn.

Sau khi bắt đầu làm việc, NCC sẽ thông báo cho những người nộp đơn thành công về các chính sách của chúng tôi đối với việc cung cấp chỗ ở cho nhân viên khuyết tật.

Thiết kế không gian công cộng

NCC cam kết kết hợp các nguyên tắc không có rào cản trong việc xây dựng và tái thiết các cơ sở của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo tiền đề của chúng tôi có thể tiếp cận được đối với những khách và nhân viên khuyết tật.

Để biết thêm thông tin

Để biết thêm thông tin về cam kết của NCC đối với khả năng tiếp cận, hãy liên hệ với chúng tôi:

[email protected]

Niagara City Cruises sẽ xem xét và cập nhật kế hoạch này năm năm một lần.

Các định dạng có thể truy cập thay thế của tài liệu này có thể được cung cấp theo yêu cầu.