Chính sách bảo mật

Ngày có hiệu lực: Ngày 1 tháng 1 năm 2020

Nhóm Hornblower. ("Hornblower", "chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") cam kết bảo vệ quyền riêng tư của Thông tin Cá nhân của bạn. Hornblower đã tạo ra Chính sách Bảo mật này ("Chính sách") để thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân và các lựa chọn bạn đã liên kết với thông tin đó.

Chính sách này áp dụng cho tất cả Thông tin Cá nhân được Hornblower thu thập về bạn khi bạn thực hiện bất kỳ điều nào sau đây (gọi chung là "Dịch vụ"):

(i) sử dụng dịch vụ du thuyền, du thuyền ăn uống và phà của chúng tôi;
(ii) liên lạc với chúng tôi trong bất kỳ thông tin liên lạc bằng văn bản, điện tử và bằng miệng nào;
(iii) sử dụng https://www.hornblower.com/ trang web của chúng tôi và tất cả các trang web và trang web tương ứng liên kết đến Chính sách này ("Trang web");
(iv) tải xuống các ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi và bất kỳ ứng dụng nào khác liên kết với Chính sách này; và
(v) sử dụng bất kỳ tính năng hoặc nội dung nào khác do Hornblower sở hữu hoặc điều hành.

Trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, bạn có thể xem tại đây: https://www.hornblower.com/terms-conditions/ ("Điều khoản và Điều kiện") và Chính sách này. Trừ khi được định nghĩa khác trong Chính sách này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân của mình theo Chính sách này cũng như Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi. Nếu bạn không cảm thấy thoải mái với bất kỳ phần nào trong Chính sách này hoặc Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, bạn không được sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách mới trên trang web này. Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và / hoặc thông báo nổi bật về Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật "ngày có hiệu lực" ở đầu Chính sách bảo mật này. Bạn nên xem lại Chính sách này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

1. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập
Chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, mua vé hoặc gửi Thông tin Cá nhân khi được yêu cầu trên Tài sản của chúng tôi. Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến bạn, nhận dạng cá nhân bạn hoặc có thể được sử dụng để nhận dạng bạn, chẳng hạn như ID người dùng, tên, địa chỉ email, tên, số điện thoại, địa chỉ và số tài khoản thanh toán (gọi chung là "Thông tin cá nhân"). Các loại Thông tin Cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập về bạn bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

a) Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi
Chúng tôi thu thập thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: khi bạn đặt dịch vụ du thuyền, du thuyền ăn uống và phà, chúng tôi có thể hỏi tên, địa chỉ đường phố, địa chỉ email và thông tin thanh toán của bạn. Khi bạn điền vào biểu mẫu với chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập tên, email, điện thoại, tên công ty và thông tin bên của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập Thông tin Cá nhân của bạn liên quan đến việc làm tại Hornblower mà bạn để lại tại Trang web của chúng tôi.

b) Thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi
Chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động ("Dữ liệu sử dụng"). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet trên máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác. Khi bạn truy cập Dịch vụ bằng thiết bị di động, Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID duy nhất trên thiết bị di động của bạn, địa chỉ IP của thiết bị di động, hệ điều hành di động của bạn, loại trình duyệt Internet di động bạn sử dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

c) Dữ liệu vị trí
Chúng tôi có thể sử dụng và lưu trữ thông tin về vị trí của bạn nếu bạn cho phép chúng tôi làm như vậy ("Dữ liệu vị trí"). Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để cung cấp các tính năng của Dịch vụ của mình, để cải thiện và tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể bật hoặc tắt dịch vụ định vị khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách cài đặt thiết bị của bạn.

d) Thông tin bạn cung cấp cho các chi nhánh và công ty con của chúng tôi
Chúng tôi có thể lấy Thông tin Cá nhân của bạn từ một công ty được kiểm soát bởi hoặc dưới sự kiểm soát chung với Hornblower.

2. Cookie và các công nghệ theo dõi khác
Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi. Cookie là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu có thể bao gồm một số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi khác cũng được sử dụng như đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

a) Cách chúng tôi sử dụng cookie
Nói chung, chúng tôi sử dụng cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba cho các mục đích sau:
• để làm cho Dịch vụ của chúng tôi hoạt động bình thường;
• để cung cấp trải nghiệm duyệt web an toàn trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi;
• để thu thập thông tin thụ động về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi;
• để đo lường cách bạn tương tác với các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi;
• để giúp chúng tôi cải thiện Dịch vụ của mình; và
• để ghi nhớ sở thích của bạn để thuận tiện cho bạn.

b) Các loại Cookie trên Dịch vụ của chúng tôi
Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau trên Dịch vụ của mình:
• Cookie thực sự cần thiết - Những cookie này rất cần thiết vì chúng cho phép bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: cookie thực sự cần thiết cho phép bạn truy cập các khu vực an toàn trên Dịch vụ của chúng tôi. Nếu không có các cookie này, một số dịch vụ không thể được cung cấp. Những cookie này không thu thập thông tin về bạn cho mục đích tiếp thị. Danh mục cookie này rất cần thiết để Dịch vụ của chúng tôi hoạt động và chúng không thể bị vô hiệu hóa.
• Cookie chức năng – Chúng tôi sử dụng cookie chức năng để ghi nhớ các lựa chọn của bạn để chúng tôi có thể điều chỉnh Dịch vụ của mình nhằm cung cấp cho bạn các tính năng nâng cao và nội dung được cá nhân hóa. Ví dụ: những cookie này có thể được sử dụng để ghi nhớ tên hoặc tùy chọn của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không sử dụng cookie chức năng để nhắm mục tiêu bạn với tiếp thị trực tuyến. Mặc dù các cookie này có thể bị vô hiệu hóa, nhưng điều này có thể dẫn đến ít chức năng hơn trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
• Cookie hiệu suất hoặc phân tích - Những cookie này thu thập thông tin thụ động về cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các trang web bạn truy cập và các liên kết bạn nhấp vào. Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập bởi các cookie đó để cải thiện và tối ưu hóa Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không sử dụng các cookie này để nhắm mục tiêu bạn với tiếp thị trực tuyến. Bạn có thể tắt các cookie này.
• Cookie của bên thứ ba - Đây là những cookie được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và thuộc một trong các danh mục cookie được mô tả ở trên. Các nhà cung cấp bên thứ ba này thay mặt chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn theo các hướng dẫn và nghĩa vụ của chúng tôi phù hợp với Chính sách này.

c) Phân tích
Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi sử dụng Google Analytics. Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google LLC ("Google") để theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web. Google sử dụng dữ liệu thu thập được để theo dõi và giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu này được chia sẻ với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu thu thập được để bối cảnh hóa và cá nhân hóa quảng cáo của mạng quảng cáo của riêng mình.
Để biết thêm thông tin về các phương pháp bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web Điều khoản và quyền riêng tư của Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics cung cấp cho khách truy cập khả năng ngăn Google Analytics thu thập và sử dụng dữ liệu của họ, có sẵn tại: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

d) Tiếp thị lại hành vi
Hornblower sử dụng các dịch vụ tiếp thị lại để quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba cho bạn sau khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi sử dụng cookie để thông báo, tối ưu hóa và phân phát quảng cáo dựa trên các lần truy cập trước đây của bạn vào Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng Google Ads cho những mục đích này. Dịch vụ tiếp thị lại Google Ads do Google cung cấp. Bạn có thể chọn không tham gia bằng cách truy cập vào trang Cài đặt Google Ads: http://www.google.com/settings/ads.

e) Các công nghệ theo dõi khác
Để xem Trang web của chúng tôi đang hoạt động như thế nào, đôi khi chúng tôi sử dụng đèn hiệu chuyển đổi, thẻ, tập lệnh và pixel, kích hoạt một dòng mã ngắn để cho chúng tôi biết khi nào bạn đã nhấp vào một nút cụ thể hoặc đến một trang cụ thể. Chúng tôi cũng sử dụng các công nghệ theo dõi này để phân tích các kiểu sử dụng trên Trang web của chúng tôi. Việc sử dụng các công nghệ này cho phép chúng tôi ghi lại rằng một thiết bị, trình duyệt hoặc ứng dụng cụ thể đã truy cập vào một trang web cụ thể.

f) Lựa chọn của bạn
Trình duyệt của bạn có thể cung cấp cho bạn tùy chọn từ chối một số hoặc tất cả cookie của trình duyệt. Bạn cũng có thể xóa cookie khỏi trình duyệt của mình. Bạn có thể thực hiện các tùy chọn của mình liên quan đến cookie được phân phối trên Trang web của chúng tôi bằng cách thực hiện các bước được nêu dưới đây:

 • Cookie của bên thứ nhất – Bạn có thể bật, tắt hoặc xóa cookie của chúng tôi thông qua trình duyệt bạn đang sử dụng để truy cập Dịch vụ của chúng tôi. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các hướng dẫn do trình duyệt của bạn cung cấp (thường nằm trong cài đặt "Trợ giúp", "Công cụ" hoặc "Chỉnh sửa"). Xin lưu ý, nếu bạn đặt trình duyệt của mình tắt cookie, bạn có thể không truy cập được các khu vực an toàn của Dịch vụ của chúng tôi và các phần của Dịch vụ có thể không hoạt động bình thường cho bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách thay đổi cài đặt cookie của trình duyệt tại http://www.allaboutcookies.org.
 • Cookie của bên thứ ba – Các trình duyệt hiện đại cũng cho phép bạn chặn cookie của bên thứ ba bằng cách sử dụng các bước được mô tả ở trên.
 • Không theo dõi - Chúng tôi không hỗ trợ tín hiệu Không theo dõi. Không theo dõi là một tùy chọn bạn có thể đặt trong trình duyệt web của mình để thông báo cho các trang web rằng bạn không muốn bị theo dõi. Bạn có thể bật hoặc tắt Không theo dõi bằng cách truy cập trang Tùy chọn hoặc Cài đặt của trình duyệt web của bạn.

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn
Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách này hoặc như được tiết lộ cho bạn trước khi quá trình xử lý đó diễn ra.

a) Để cung cấp và duy trì dịch vụ của chúng tôi
Chúng tôi sẽ sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để cung cấp thông tin hoặc cung cấp Dịch vụ mà bạn yêu cầu và cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn làm như vậy. Nếu thông tin áp dụng được cung cấp hoặc Dịch vụ được thực hiện bởi bên thứ ba, thì chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin hiện hành cho bên thứ ba cung cấp thông tin hoặc thực hiện Dịch vụ hiện hành. Thông tin của bạn có thể có sẵn hoặc được cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu bên thứ ba có nghĩa vụ theo hợp đồng để bảo vệ thông tin của bạn như được tiết lộ trong Chính sách này.

b) Để cung cấp cho bạn các thông tin liên lạc liên quan đến dịch vụ
Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin quản trị hoặc thông tin liên quan đến tài khoản để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Dịch vụ của chúng tôi. Các thông tin liên lạc như vậy có thể bao gồm thông tin về cập nhật Chính sách, xác nhận giao dịch của bạn, cập nhật bảo mật hoặc mẹo hoặc thông tin liên quan đến giao dịch có liên quan khác. Chúng tôi xử lý thông tin liên hệ của bạn để gửi cho bạn những thông tin liên lạc đó. Thông tin liên lạc liên quan đến dịch vụ không mang tính chất quảng cáo. Bạn không thể hủy đăng ký nhận các thông tin liên lạc đó, nếu không bạn có thể bỏ lỡ những phát triển quan trọng liên quan đến tài khoản của bạn hoặc Dịch vụ.

c) Để cung cấp hỗ trợ khách hàng hoặc trả lời bạn
Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn liên hệ với chúng tôi, chẳng hạn như với các câu hỏi, mối quan tâm, phản hồi, tranh chấp hoặc vấn đề. Nếu không có Thông tin Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể trả lời bạn hoặc đảm bảo bạn tiếp tục sử dụng và tận hưởng Dịch vụ.

d) Để gửi cho bạn email tiếp thị và quảng cáo
Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để liên hệ với bạn về các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác mà bạn có thể quan tâm dựa trên Dịch vụ mà bạn đã mua hoặc hỏi về trừ khi bạn đã chọn không nhận thông tin đó. Bạn có thể chọn không nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký hoặc hướng dẫn được cung cấp trong bất kỳ email nào chúng tôi gửi.

e) Để sử dụng nội bộ
Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để thu thập phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ của mình và để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn các cụm từ tìm kiếm được nhập, các trang đã truy cập và các tài liệu đã xem.

f) Để thực thi việc tuân thủ các Điều khoản và Thỏa thuận hoặc Chính sách của Chúng tôi
Khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn bị ràng buộc với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi và Chính sách này. Để đảm bảo bạn tuân thủ chúng, chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn bằng cách tích cực theo dõi, điều tra, ngăn chặn và giảm thiểu mọi hoạt động bị cáo buộc hoặc thực tế bị cấm, bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp trên Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng xử lý Thông tin Cá nhân của bạn để: điều tra, ngăn chặn hoặc giảm thiểu vi phạm các điều khoản, thỏa thuận hoặc chính sách nội bộ của chúng tôi; thực thi các thỏa thuận của chúng tôi với các bên thứ ba và đối tác kinh doanh; và, nếu có, thu phí dựa trên việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không thể thực hiện Dịch vụ của mình theo các điều khoản, thỏa thuận hoặc chính sách của chúng tôi mà không xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích đó.

g) Để duy trì sự tuân thủ pháp luật và quy định
Dịch vụ của chúng tôi tuân theo một số luật và quy định nhất định có thể yêu cầu chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn. Ví dụ: chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn để nộp thuế, để thực hiện nghĩa vụ kinh doanh của chúng tôi, đảm bảo tuân thủ luật lao động và tuyển dụng hoặc khi cần thiết để quản lý rủi ro theo yêu cầu của luật hiện hành. Nếu không xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích như vậy, chúng tôi không thể thực hiện Dịch vụ theo các yêu cầu pháp lý và quy định của chúng tôi.

4. Tiết lộ thông tin cá nhân của bạn
Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn như được mô tả dưới đây.

a) Trong tổ chức công ty của chúng tôi
Hornblower là một phần của một tổ chức công ty có nhiều pháp nhân, quy trình kinh doanh, cấu trúc quản lý và hệ thống kỹ thuật. Hornblower có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với tổ chức này để cung cấp cho bạn Dịch vụ và thực hiện các hành động dựa trên yêu cầu của bạn.

b) Nhà cung cấp dịch vụ
Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba để tạo điều kiện thuận lợi cho Dịch vụ của chúng tôi ("Nhà cung cấp Dịch vụ"), cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng. Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

c) Mua bán và sáp nhập
Nếu Hornblower tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Thông tin Cá nhân của bạn có thể được chuyển giao. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trước khi Thông tin Cá nhân của bạn được chuyển giao và tuân theo chính sách bảo mật khác.

d) Tiết lộ cho cơ quan thực thi pháp luật
Trong một số trường hợp nhất định, Hornblower có thể được yêu cầu tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn nếu luật pháp yêu cầu hoặc theo yêu cầu hợp lệ của các cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ). Hornblower có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn với niềm tin tốt rằng hành động đó là cần thiết để:
• tuân thủ nghĩa vụ pháp lý;
• bảo vệ và bảo vệ quyền hoặc tài sản của Hornblower;
• ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến Dịch vụ;
• bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc công chúng; và
• bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý.

5. Bảo mật dữ liệu
Việc bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Các biện pháp bảo mật của chúng tôi bao gồm các biện pháp vật lý, kỹ thuật và hành chính theo tiêu chuẩn ngành để ngăn chặn truy cập hoặc tiết lộ trái phép thông tin của bạn, để duy trì độ chính xác của dữ liệu, để đảm bảo việc sử dụng thông tin thích hợp và bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

6. Lưu giữ dữ liệu
Hornblower sẽ chỉ giữ lại Thông tin Cá nhân của bạn miễn là cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách này. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu của bạn để tuân thủ luật hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi. Hornblower cũng sẽ giữ lại Dữ liệu sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, ngoại trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chức năng của Dịch vụ của chúng tôi hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu này trong thời gian dài hơn.

7. Liên kết đến các trang web khác
Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật của mọi trang web bạn truy cập. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

8. Quyền riêng tư của trẻ em
Dịch vụ của chúng tôi không hướng đến bất kỳ ai dưới 18 tuổi ("Trẻ em"). Chúng tôi không cố ý thu thập Thông tin Cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng Con bạn đã cung cấp cho chúng tôi Thông tin Cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Thông tin Cá nhân từ trẻ em mà không cần xác minh sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của mình.

9. Quyền riêng tư của California
Phần này chỉ áp dụng cho cư dân California. Căn cứ vào Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California năm 2018 ("CCPA"), dưới đây là tóm tắt các danh mục Thông tin Cá nhân, như được xác định và định nghĩa bởi CCPA (xem Bộ luật Dân sự California phần 1798.140 (o)), mà chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân của bạn, nơi chúng tôi có được Thông tin Cá nhân và các bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn.

a) Danh mục thông tin cá nhân chúng tôi thu thập
Chúng tôi thường thu thập các loại Thông tin Cá nhân sau đây về bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi:

 • số nhận dạng như tên, địa chỉ, số nhận dạng cá nhân duy nhất, email, số điện thoại, địa chỉ IP, phần mềm và số nhận dạng của thiết bị được liên kết với thiết bị của bạn;
 • phân loại được bảo vệ, chẳng hạn như giới tính;
 • thông tin thương mại như hồ sơ về các sản phẩm hoặc dịch vụ do bạn mua, thu thập hoặc xem xét;
 • Internet hoặc thông tin điện tử khác liên quan đến lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm, trang web đã truy cập trước khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi, thời lượng truy cập và số lượt xem trang, dữ liệu luồng nhấp chuột, tùy chọn ngôn ngữ, nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn, tem ngày và giờ liên quan đến giao dịch và thông tin cấu hình hệ thống;
 • vị trí địa lý của bạn, trong phạm vi bạn đã định cấu hình thiết bị của mình để cho phép chúng tôi thu thập thông tin đó;
 • bản ghi âm giọng nói của bạn trong phạm vi bạn gọi cho chúng tôi, như được cho phép theo luật hiện hành;
 • thông tin chuyên môn hoặc liên quan đến việc làm; và
 • suy luận về sở thích, đặc điểm, hành vi và thái độ của bạn.

Chúng tôi thường không thu thập thông tin sinh trắc học hoặc thông tin liên quan đến giáo dục. Để biết thêm thông tin về Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi thu thập thông tin đó, vui lòng tham khảo phần 1 và 2 ở trên.

b) Mục đích xử lý thông tin cá nhân theo CCPA
Chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích kinh doanh được mô tả trong phần 2 và 3. CCPA định nghĩa "mục đích kinh doanh" là việc sử dụng Thông tin Cá nhân cho các mục đích hoạt động của doanh nghiệp hoặc các mục đích được thông báo khác, miễn là việc sử dụng Thông tin Cá nhân là cần thiết và tương xứng một cách hợp lý để đạt được mục đích hoạt động mà Thông tin Cá nhân được thu thập hoặc một mục đích hoạt động khác tương thích với bối cảnh Thông tin Cá nhân được thu thập.

Các hoạt động sau đây được coi là "mục đích kinh doanh" theo CCPA: kiểm toán liên quan đến tương tác hiện tại với người tiêu dùng và các giao dịch đồng thời, đồng thời kiểm toán việc tuân thủ luật pháp và các tiêu chuẩn khác; phát hiện các sự cố bảo mật, bảo vệ chống lại hoạt động độc hại, lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp và truy tố những người chịu trách nhiệm về hoạt động đó; thực hiện các dịch vụ thay mặt cho doanh nghiệp, bao gồm duy trì hoặc phục vụ tài khoản, cung cấp dịch vụ khách hàng, xác minh thông tin khách hàng; sửa chữa các lỗi làm suy giảm chức năng dự định hiện có; Nghiên cứu nội bộ để phát triển công nghệ; xác minh hoặc duy trì chất lượng hoặc sự an toàn của, đồng thời cải thiện, nâng cấp hoặc nâng cao dịch vụ hoặc thiết bị do Công ty sở hữu, sản xuất, sản xuất hoặc kiểm soát.

c) Chia sẻ của bên thứ ba
Các loại bên thứ ba mà chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn được liệt kê trong phần 4 ở trên.

d) Quyền riêng tư của CCPA
Nếu bạn là cư dân California, bạn có các quyền liên quan đến Thông tin Cá nhân của mình; tuy nhiên, quyền của bạn phải tuân theo một số ngoại lệ nhất định. Ví dụ: chúng tôi không thể tiết lộ các phần Thông tin Cá nhân cụ thể nếu việc tiết lộ sẽ tạo ra rủi ro đáng kể, rõ ràng và không hợp lý đối với tính bảo mật của Thông tin Cá nhân, tài khoản của bạn với chúng tôi hoặc tính bảo mật của hệ thống mạng của chúng tôi.

 • Quyền chống phân biệt đối xử - Bạn có quyền không bị phân biệt đối xử vì đã thực hiện bất kỳ quyền nào được mô tả trong phần này. Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với bạn vì đã thực hiện quyền được biết, xóa hoặc chọn không tham gia bán hàng của bạn.
 • Quyền được biết - Bạn có quyền yêu cầu bằng văn bản: (i) danh sách các loại thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email, mà một doanh nghiệp đã tiết lộ cho bên thứ ba trong năm dương lịch ngay trước đó cho các mục đích tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba và (ii) tên và địa chỉ của tất cả các bên thứ ba đó. Ngoài ra, bạn có quyền yêu cầu: (i) các danh mục thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn, (ii) danh mục nguồn thu thập thông tin cá nhân, (iii) mục đích kinh doanh hoặc thương mại để thu thập thông tin, (iv) danh mục các bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân và (v) các phần thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi nắm giữ về một cá nhân. Bạn có quyền yêu cầu một bản sao Thông tin Cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn trong 12 tháng trước khi bạn yêu cầu.
 • Quyền xóa - Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ Thông tin Cá nhân nào mà chúng tôi đã thu thập từ bạn hoặc duy trì về bạn, tùy thuộc vào một số trường hợp ngoại lệ nhất định.

Để khẳng định quyền được biết hoặc quyền xóa Thông tin Cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số [email protected] hoặc qua điện thoại theo số 1-888-467-6256. Để xác minh danh tính của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đã có trong hồ sơ cho bạn. Nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn từ thông tin chúng tôi có trong hồ sơ, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin bổ sung từ bạn, mà chúng tôi sẽ chỉ sử dụng để xác minh danh tính của bạn và cho mục đích bảo mật hoặc phòng chống gian lận.

 • Quyền chọn không tham gia bán hàng - CCPA định nghĩa rộng rãi "thông tin cá nhân" và "bán" sao cho việc chia sẻ số nhận dạng và số nhận dạng được liên kết với bạn vì lợi ích có thể được coi là bán hàng. Bạn có quyền chọn không tham gia bán Thông tin Cá nhân của mình. Chúng tôi không bán Thông tin Cá nhân của bạn. Tuy nhiên, vào năm 2019, chúng tôi đã chia sẻ số nhận dạng và suy luận về bạn với các đối tác kinh doanh của chúng tôi theo cách mà theo CCPA, có thể được định nghĩa là bán hàng. Như đã lưu ý ở trên, bạn có quyền biết các danh mục Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đã bán về bạn và danh mục các bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin đó.

Theo CCPA, bạn cũng có thể chọn không tham gia bán hàng và chia sẻ thông tin của mình. Ghé thăm của chúng tôi Không bán thông tin cá nhân của tôi trang web để biết thêm thông tin.
e) Chiếu sáng luật ánh sáng
Nếu bạn là cư dân California, bạn có thể yêu cầu một thông báo từ chúng tôi mô tả những loại Thông tin Cá nhân nào (nếu có) mà chúng tôi đã chia sẻ với các bên thứ ba, bao gồm các chi nhánh của công ty chúng tôi, cho các mục đích tiếp thị trực tiếp trong năm dương lịch trước đó. Bạn có thể yêu cầu thông báo như vậy mỗi năm một lần và miễn phí. Để yêu cầu thông báo, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo số [email protected]. Trong yêu cầu của bạn, vui lòng nêu rõ rằng bạn muốn có "Thông báo về quyền riêng tư của California". Chúng tôi sẽ trả lời bạn sau ba mươi (30) ngày hoặc theo sự cho phép của pháp luật.

10. Chuyển giao thông tin cá nhân quốc tế
Thông tin Cá nhân của bạn, có thể được chuyển đến - và duy trì trên - các máy tính nằm bên ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của bạn hoặc khu vực tài phán khác của chính phủ, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật pháp của khu vực tài phán của bạn. Nếu bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm Thông tin Cá nhân, sang Hoa Kỳ và xử lý dữ liệu đó ở đó.

Hornblower sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng Thông tin Cá nhân của bạn được xử lý an toàn và phù hợp với Chính sách này và không có việc chuyển Thông tin Cá nhân của bạn sẽ diễn ra cho một tổ chức hoặc một quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm cả việc bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn. Nếu bạn không muốn thông tin của mình được chuyển đến hoặc xử lý hoặc duy trì bên ngoài quốc gia hoặc khu vực tài phán nơi bạn sinh sống, bạn không nên sử dụng Dịch vụ.

Các cá nhân ở Khu vực Kinh tế Châu Âu ("EEA"), Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ tại thời điểm họ truy cập Dịch vụ của chúng tôi, vui lòng xem phần 11 bên dưới.

11. Thông báo đặc biệt cho các cá nhân trong Khu vực Kinh tế Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ
Phần này chỉ áp dụng cho các cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi khi ở EEA, Vương quốc Anh và / hoặc Thụy Sĩ (gọi chung là "Các quốc gia được chỉ định"). Chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác định bạn đang ở quốc gia nào khi bạn sử dụng một số Dịch vụ hoặc chúng tôi có thể dựa vào địa chỉ IP của bạn để xác định bạn đang ở quốc gia nào.

Khi chúng tôi dựa vào địa chỉ IP của bạn, chúng tôi không thể áp dụng các điều khoản của phần này cho bất kỳ cá nhân nào che giấu hoặc ẩn thông tin vị trí của họ khỏi chúng tôi để không xuất hiện ở các Quốc gia được chỉ định. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong phần này mâu thuẫn với các điều khoản khác có trong Chính sách này, các điều khoản trong phần này sẽ áp dụng cho người dùng ở các Quốc gia được chỉ định.

a) Chuyển giao thông tin cá nhân quốc tế
Chúng tôi có thể lưu trữ, xử lý và truyền thông tin cá nhân ở các địa điểm trên khắp thế giới, bao gồm các địa điểm bên ngoài quốc gia hoặc khu vực tài phán nơi bạn cư trú. Các quốc gia hoặc khu vực pháp lý như vậy có thể có luật bảo vệ dữ liệu ít bảo vệ hơn luật của khu vực tài phán mà bạn cư trú. Nếu bạn không muốn thông tin của mình được chuyển đến hoặc xử lý hoặc duy trì bên ngoài quốc gia hoặc khu vực tài phán nơi bạn sinh sống, bạn không nên sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của bạn theo các biện pháp bảo vệ thích hợp như được cho phép theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Cụ thể, khi thông tin cá nhân của bạn được chuyển ra khỏi các Quốc gia được Chỉ định, chúng tôi có các điều khoản hợp đồng bắt buộc để chuyển thông tin cá nhân với các bên thứ ba mà thông tin của bạn được chuyển đến. Đối với việc chuyển giao như vậy, chúng tôi dựa vào các cơ chế chuyển giao hợp pháp như Quy tắc ràng buộc doanh nghiệp, Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn hoặc chúng tôi làm việc với các bên thứ ba có trụ sở tại Hoa Kỳ được chứng nhận theo Khung bảo vệ quyền riêng tư giữa Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ và Thụy Sĩ-Hoa Kỳ.

b) Mối quan hệ của chúng tôi với Bạn
Hornblower là một bộ điều khiển liên quan đến bất kỳ Thông tin Cá nhân nào được thu thập từ các cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của nó. "Bên kiểm soát" là một thực thể xác định mục đích và cách thức xử lý bất kỳ Thông tin Cá nhân nào.

c) Tiếp thị
Chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với các cá nhân ở các Quốc gia được chỉ định bằng các phương tiện điện tử (bao gồm email hoặc SMS) dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi, khi được luật pháp hiện hành cho phép hoặc sự đồng ý của cá nhân đó. Khi chúng tôi dựa vào lợi ích hợp pháp, chúng tôi sẽ chỉ gửi cho bạn thông tin về Dịch vụ của chúng tôi tương tự như những dịch vụ là chủ đề của giao dịch bán hàng trước đó hoặc đàm phán bán hàng cho bạn. Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn theo cách này hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị, vui lòng nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email của bạn hoặc liên hệ với chúng tôi theo số [email protected]. Bạn có thể phản đối tiếp thị trực tiếp bất cứ lúc nào và miễn phí.

d) Cơ sở pháp lý để xử lý thông tin cá nhân của bạn
Dưới đây là danh sách các mục đích được mô tả trong Chính sách của chúng tôi với các cơ sở pháp lý tương ứng để xử lý.

Mục đích xử lý (cùng với các phần tương ứng của Chính sách này) Cơ sở pháp lý để xử lý
Phần 3 a) Để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi
Phần 3 b) Để cung cấp cho bạn các thông tin liên lạc liên quan đến dịch vụ
Phần 3 c) Để cung cấp hỗ trợ khách hàng hoặc trả lời bạn
Phần 3 e) Để sử dụng nội bộ
Phần 3 f) Để thực thi việc tuân thủ các Điều khoản và Thỏa thuận hoặc Chính sách của chúng tôi
Phần 4 b) Tiết lộ cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi
Dựa trên hợp đồng của chúng tôi với bạn hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.
Phần 3 d) Gửi cho bạn email tiếp thị và quảng cáo
Phần 4 b) Tiết lộ cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi
Dựa trên sự đồng ý của bạn.
Phần 3 e) Để sử dụng nội bộ
Phần 3 f) Để thực thi việc tuân thủ các Điều khoản và Thỏa thuận hoặc Chính sách của chúng tôi
Mục 4 d) Tiết lộ cho cơ quan thực thi pháp luật
Dựa trên nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.
Mục 4 d) Tiết lộ cho cơ quan thực thi pháp luật Để bảo vệ lợi ích sống còn của bạn.
Phần 3 b) Để cung cấp cho bạn các thông tin liên lạc liên quan đến dịch vụ
Phần 3 c) Để cung cấp hỗ trợ khách hàng hoặc trả lời bạn
Phần 3 e) Để sử dụng nội bộ
Phần 4 a) Tiết lộ trong tổ chức công ty của chúng tôi
Phần 4 b) Tiết lộ cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi
Mục 4 c) Tiết lộ liên quan đến sáp nhập và mua lại
Dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi, chúng tôi luôn đảm bảo rằng chúng tôi xem xét và cân bằng mọi tác động tiềm ẩn đối với bạn và các quyền của bạn.

e) Quyền cá nhân của bạn
Chúng tôi cung cấp cho bạn các quyền được mô tả bên dưới khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể giới hạn các yêu cầu về quyền cá nhân của bạn theo những cách sau: (a) khi luật pháp yêu cầu hoặc cho phép từ chối truy cập; (b) khi cấp quyền truy cập sẽ có tác động tiêu cực đến quyền riêng tư của người khác; (c) để bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi; và (d) khi yêu cầu là phù phiếm hoặc nặng nề. Nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình theo luật hiện hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số [email protected]. Khi chúng tôi thực hiện các yêu cầu về quyền cá nhân của bạn về việc chỉnh sửa (hoặc chỉnh sửa), xóa hoặc hạn chế xử lý, chúng tôi sẽ thông báo cho các bên thứ ba cũng xử lý Thông tin Cá nhân có liên quan trừ khi điều này được chứng minh là không thể hoặc liên quan đến nỗ lực không tương xứng. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có các quyền bảo vệ dữ liệu sau:

 • Quyền truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin chúng tôi có về bạn - Bất cứ khi nào có thể, bạn có thể truy cập, cập nhật hoặc yêu cầu xóa Thông tin Cá nhân của mình trực tiếp trong phần cài đặt tài khoản của bạn. Nếu bạn không thể tự thực hiện những hành động này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để hỗ trợ bạn.
 • Quyền chỉnh sửa - Bạn có quyền chỉnh sửa thông tin của mình nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Quyền phản đối - Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn.
 • Quyền hạn chế - Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.
 • Quyền di chuyển dữ liệu - Bạn có quyền được cung cấp một bản sao thông tin chúng tôi có về bạn ở định dạng có cấu trúc, có thể đọc được bằng máy và thường được sử dụng.
 • Quyền rút lại sự đồng ý - Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào khi Hornblower dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn.
 • Ra quyết định cá nhân tự động, bao gồm lập hồ sơ - Mặc dù bạn có quyền không phải tuân theo quyết định chỉ dựa trên việc xử lý tự động Thông tin Cá nhân của bạn, bao gồm cả việc lập hồ sơ, theo luật hiện hành, chúng tôi không đưa Thông tin Cá nhân của bạn vào các hoạt động xử lý đó.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi trả lời các yêu cầu đó.
Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã xâm phạm hoặc vi phạm quyền của bạn theo Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo [email protected] để chúng tôi có thể làm việc với bạn để giải quyết mối quan tâm của bạn. Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu về việc chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn ở EEA.

12. Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email theo số [email protected].