Πολιτική προσβασιμότητας

Προσβασιμότητα στην Niagara City Cruises

Η Niagara City Cruises (NCC) δεσμεύεται να παρέχει στα μέλη του πληρώματος και στους επισκέπτες της ένα ασφαλές, ασφαλές και με σεβασμό περιβάλλον εργασίας και επίσκεψης. Δεσμευόμαστε να εκπληρώνουμε τις τρέχουσες και συνεχείς υποχρεώσεις μας βάσει του Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οντάριο όσον αφορά τη μη διάκριση.

Η Niagara City Cruises πιστεύει στην ενσωμάτωση και την παροχή ίσων ευκαιριών. Αφιερωνόμαστε στη δημιουργία καταπληκτικών εμπειριών για όλους τους επισκέπτες και το πλήρωμά μας και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Οι πολιτικές μας για την προσβάσιμη εξυπηρέτηση πελατών συνάδουν με τις αρχές της ανεξαρτησίας, της αξιοπρέπειας, της ενσωμάτωσης και της ισότητας ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία. Αυτό θα το επιτύχουμε με την πρόληψη και την άρση των εμποδίων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του νόμου για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες του Οντάριο.