Beleid voor hulpdieren

Meer informatie over de soorten hulpdieren die aan boord zijn toegestaan
De Amerikaanse wet op gehandicapten definieert een hulpdier als een geleidehond, signaalhond of miniatuurpaardje dat individueel is opgeleid om werk of taken uit te voeren voor mensen met een handicap. Voorbeelden van dergelijk werk of dergelijke taken zijn het begeleiden van blinden, het waarschuwen van doven, het trekken van een rolstoel, het waarschuwen en beschermen van een persoon die een aanval heeft, het herinneren van een persoon met een psychische aandoening aan het innemen van voorgeschreven medicijnen, het kalmeren van een persoon met Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) tijdens een angstaanval, of het verrichten van andere taken.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft dienstdieren gedefinieerd als honden of minipaarden die individueel worden afgericht om werk te verrichten of taken uit te voeren voor mensen met een handicap. Dienstdieren zijn werkdieren, geen huisdieren. Het werk of de taak waarvoor een hond of een minipaard is opgeleid, moet rechtstreeks verband houden met de handicap van de persoon. Honden of minipaardjes die enkel dienen om troost of emotionele steun te bieden, komen niet in aanmerking als hulpdieren in de zin van de Amerikaanse wet op handicaps (American with Disabilities Act - ADA).

Naast de bepalingen over diensthonden is in de herziene ADA-voorschriften van het ministerie een nieuwe, afzonderlijke bepaling opgenomen over minipaarden die zijn afgericht om werk te verrichten of taken uit te voeren voor mensen met een handicap.

Bekijk een kopie van de herziene voorschriften van de Wet voor gehandicapte Amerikanen.

Deze hulpdieren zijn toegestaan op Alcatraz Island en op Pier 33 Alcatraz Landing. Huisdieren of gezelschapsdieren zijn op geen van beide locaties toegestaan.