Mọi người đều quen thuộc với Tượng Nữ thần Tự do nổi tiếng, nhưng không quá nhiều người quen thuộc với hòn đảo và lịch sử nơi lưu trữ kỳ quan mỹ mang tính biểu tượng thế giới. Hòn đảo đã nhận được một loạt các quyền sở hữu và tên để đi kèm với nó bao gồm, 'Oyster Island', 'Love Island', 'Bedlow Island', và 'Kennedy Island'.

Lịch sử của hòn đảo bắt đầu từ hàng trăm năm bắt đầu từ năm 1664 đến năm 1876, với tên của hòn đảo được đặt, 'Đảo Oyster'. Hòn đảo là nơi sinh sống của người Mỹ bản địa và đặt tên cho nó do số lượng động vật giáp xác biển đặc biệt là hàu được tìm thấy dọc theo bờ biển của những tảng đá bao quanh hòn đảo. Hòn đảo sau đó đã được rước new Netherland từ hà lan và ngay sau đó đổi tên nó thành New York. Năm 1667, Issac Bedloe, một thương gia và thực dân nắm quyền sở hữu hòn đảo. Khi đại tá Francis Lovelace nắm quyền sở hữu hòn đảo, ông đã đưa ra một điều kiện rằng hòn đảo được đặt tên là Đảo Tình yêu. Khi người Anh giành quyền kiểm soát New York, hòn đảo được đổi tên thành 'Đảo Bedloe'. Trong những cuốn sách lịch sử gần đây, bạn sẽ tìm thấy cách đánh vần tên của anh ấy theo ba cách khác nhau. Hòn đảo sau đó đã được bán sau khi góa phụ của ông phải đối mặt với phá sản và bán nó cho Adolphe Phillipse và Henry Lane. Thành phố New York sau đó đã kiểm soát việc sử dụng hòn đảo để chứa bệnh nhân mắc bệnh.

Năm 1759, tập đoàn của thành phố New York đã mua hòn đảo và sử dụng nó để cho thuê trong vài năm tiếp theo. Năm 1876, hòn đảo sau đó được bán cho Archibald Kennedy và sử dụng hòn đảo cho một ngôi nhà mùa hè. Trong thời gian này, tiểu bang New York đã ra lệnh rằng hòn đảo được sử dụng để theo dõi kẻ thù trong cách tiếp cận có thể đến New York, Connecticut và New Jersey. Kennedy được lệnh sử dụng hòn đảo như một trạm để chào đón những người sợ họ mang thủy đậu nhỏ.

Đảo Liberty thuộc sở hữu của chính phủ từ năm 1801. Nhiều người thường hỏi liệu Tượng Nữ thần Tự do nằm ở New York hay ở New Jersey trên sông Hudson và thượng nguồn Vịnh New York. Tượng Nữ thần Tự do là một biểu tượng ở New York và New Jersey.