Niagara

Du thuyền thành phố Niagara công bố mùa giải 2023 với việc mở các tour du lịch sớm nhất từ trước đến nay đến thác mang tính biểu tượng

Đánh dấu một cột mốc chưa từng có, điều kiện mùa đông thuận lợi dẫn đến việc mở cửa tháng ba đầu tiên được ghi nhận cho các tour du lịch bằng thuyền Canada đến điểm thu hút Niagara nổi tiếng NEW YORK, NY - Du thuyền thành phố Niagara