Nhà hát Chicago

Nhà hát Chicago: Một quá khứ được khắc sâu trong những tuyệt tác kiến trúc của nó

Khi mọi người nói về kiến trúc mang tính biểu tượng của Chicago, các tòa nhà và các địa điểm lịch sử phải xem, Nhà hát Chicago chắc chắn sẽ tham gia vào cuộc trò chuyện — và vì lý do chính đáng. Được tôn vinh là một trong những lớn đầu tiên và