Niagara Jet Advenuture

Niagara Jet City Cruises giành được Giải thưởng Lựa chọn của Khách du lịch Tripadvisor năm 2022

Hoạt động tour du lịch nước trắng của Niagara Jet City Cruises giành chiến thắng năm 2022 Giải thưởng Lựa chọn của Khách du lịch Tripadvisor Niagara Falls Nhà cung cấp tour du lịch bằng thuyền phản lực hàng đầu Niagara Jet City Cruises đã hạ cánh một nơi trong số các chuyến đi yêu thích của du khách