Sống ở Niagara - The Tribune India

Tribune India là một trong những tờ báo tiếng Anh hàng đầu của Ấn Độ được xuất bản từ Amritsar, Bathinda, Chandigarh, New Delhi, Jalandhar và Ludhiana. Các nhà văn du lịch, Kishore & Smita Iyengar từ Tạp chí Phong cách sống Sang trọng