Jangan Jual Maklumat Peribadi Saya

Akta Privasi Pengguna California (CCPA) memberi penduduk California pilihan untuk memberitahu perniagaan untuk tidak menjual maklumat peribadi mereka. CCPA mempunyai definisi "jualan" yang luas, yang tidak terhad kepada pertukaran kewangan dan mungkin juga termasuk perkongsian maklumat peribadi yang berkaitan dengan kuki pengiklanan.

Kami menggunakan pengecam peranti seperti kuki untuk memperbaiki laman web kami. Pengecam peranti ini tidak mendedahkan maklumat pengenalan diri secara langsung tentang anda, tetapi kami mungkin bertukar-tukar maklumat ini dengan syarikat lain untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai dasar privasi kami dan cara kami menggunakan kuki di sini.

Jika anda tidak mahu kami "menjual" atau menukar maklumat peribadi ini dengan cara apa pun, dan anda seorang penduduk California, anda boleh memilih keluar dengan menyemak tetapan "Jangan Jual" di bawah.

Ya

Tidak

Do Not Sell My Personal Information on this website or app*

*You are opting out only for this browser, on this device. If you clear your cookies or change your browser settings to allow all cookies you will need to opt out again.
Di bawah CCPA, "Jangan Jual" hanya terpakai kepada penduduk California.