SELAMAT DATANG DI CITY CRUISES GANANOQUE!

Terma dan syarat ini menggariskan peraturan dan peraturan untuk penggunaan Laman Web City Cruises Gananoque.

Topeng adalah wajib untuk semua tetamu di semua pelayaran. Semua tetamu mesti membawa topeng mereka sendiri jika datang untuk pelayaran di City Cruises Gananoque by Hornblower.

Dengan mengakses laman web ini, kami menganggap anda menerima terma dan syarat ini sepenuhnya. Jangan terus menggunakan laman web City Cruises Gananoque jika anda tidak menerima semua terma dan syarat yang dinyatakan di halaman ini. Istilah berikut berlaku untuk Terma dan Syarat ini, Pernyataan Privasi dan Notis Penafian dan mana-mana atau semua Perjanjian: "Pelanggan", "Anda" dan "Anda" merujuk kepada anda, orang yang mengakses laman web ini dan menerima terma dan syarat Syarikat. "Syarikat", "Kami sendiri", "Kami", "Kami" dan "Kami", merujuk kepada Syarikat kami. "Parti", "Pihak", atau "Us", merujuk kepada pelanggan dan diri kita sendiri, atau sama ada Pelanggan atau diri kita sendiri. Semua terma merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk melaksanakan proses bantuan kami kepada Pelanggan dengan cara yang paling sesuai, sama ada melalui mesyuarat rasmi tempoh tetap, atau apa-apa cara lain, untuk tujuan nyata untuk memenuhi keperluan Pelanggan berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan / produk yang dinyatakan oleh Syarikat, mengikut dan tertakluk kepada, undang-undang Kanada yang berlaku. Sebarang penggunaan istilah di atas atau perkataan lain dalam bentuk tunggal, jamak, permodalan dan/atau dia/dia atau mereka, diambil sebagai boleh ditukar ganti dan oleh itu sebagai merujuk kepada yang sama.

DASAR KERAHSIAAN

City Cruises Gananoque LTD sangat mempercayai perlindungan dan kerahsiaan maklumat peribadi anda. Kami menyedari bahawa jualan dalam talian menimbulkan kebimbangan tertentu. Perlindungan yang kami gunakan memberi jaminan bahawa maklumat yang telah anda berikan kepada kami akan selamat. Kami menggunakan SSL (lapisan soket selamat) untuk mengekod maklumat peribadi anda yang dihantar dari komputer anda ke institusi kewangan. Kami juga menggunakan sijil keselamatan yang memberikan perlindungan tambahan sebanyak sistem ini diiktiraf dan dibenarkan oleh pelayar. Tambahan pula, semua maklumat peribadi yang kami terima (termasuk mesej yang dihantar melalui e-mel) tidak dikodkan melainkan kami telah menasihati anda sebelum ini. Jangan hantar sebarang maklumat peribadi mengenai kad kredit anda melalui e-mel. Maklumat yang diterima tidak pernah disampaikan atau dijual kepada pihak ketiga. Kami mungkin mengaitkan aktiviti penyemak imbas ini dengan lokasi anda berdasarkan alamat IP anda. Kami kemudiannya mungkin menggunakan maklumat ini untuk menyesuaikan kandungan yang anda lihat di laman web ini, dan di tempat lain dalam talian. City Cruises Gananoque LTD dan rakan teknologi dan pelancongan pihak ketiga kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan lain untuk mengumpulkan maklumat secara automatik semasa anda menggunakan laman web dan internet ini. Potongan kecil kod laman web ini digunakan untuk mengumpulkan aktiviti pengguna, maklumat paparan halaman, data pengiklanan, maklumat lokasi dan data lain yang membantu kami memahami pengguna laman web kami dengan lebih baik. Akta Perlindungan Maklumat Peribadi dan Dokumen Elektronik (PIPEDA) menetapkan peraturan untuk mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pendedahan maklumat peribadi dengan cara yang mengiktiraf hak privasi maklumat peribadi individu dan keperluan organisasi untuk mengumpulkan, menggunakan, atau mendedahkan maklumat peribadi untuk tujuan yang dianggap sesuai oleh orang yang munasabah dalam keadaan tersebut. City Cruises Gananoque LTD komited untuk melindungi dan menghormati maklumat peribadi pelanggan, pekerja, rakan kongsi perniagaan, dan semua entiti lain yang berinteraksi dengannya sesuai dengan PIPEDA. Dasar ini akan menyediakan garis panduan untuk memastikan city Cruises Gananoque LTD kekal mematuhi keperluan PIPEDA.

MAKLUMAT STATISTIK

Laman Internet ini memanggil Google Analytics dan susulan penukaran dengan program Google Adwords. Google Analytics menggunakan fail teks sementara ('COOKIES') yang didaftarkan pada komputer anda. Fail-fail ini membenarkan menjejaki laluan anda di Laman Web kami. Google menggunakan maklumat ini untuk menyusun laporan yang berkaitan dengan aktiviti tapak Internet. Dalam kes tertentu, Google juga boleh menyampaikan maklumat, dengan cara yang sulit, kepada pihak ketiga. Tidak semestinya, Google tidak akan mewujudkan pautan antara IP alamat anda dan maklumat yang dikumpulkan. Anda boleh mengkonfigurasi pelayar internet anda untuk mengelakkan pemasangan kuki: dalam kes ini, adalah mungkin bahawa anda tidak akan mempunyai akses kepada semua fungsi Laman Web kami. Maklumat anda yang diberikan melalui laman web ini, akan digunakan untuk tujuan pembelian dan pemasaran tiket dalam talian. Untuk semua soalan mengenai perlindungan dan kerahsiaan sila hubungi kami di: [email protected] Dengan menggunakan laman web yang dikendalikan oleh City Cruises Gananoque LTD, anda bersetuju bahawa maklumat ini boleh dikumpulkan dan digunakan oleh kami, dan oleh rakan teknologi dan pelancongan kami.

COOKIES

Kami menggunakan penggunaan kuki. Dengan menggunakan laman web City Cruises Gananoque, anda bersetuju dengan penggunaan kuki mengikut dasar privasi City Cruises Gananoque. Sebilangan besar laman web interaktif moden menggunakan kuki untuk membolehkan kami mendapatkan maklumat pengguna untuk setiap lawatan. Kuki digunakan di beberapa kawasan di laman web kami untuk membolehkan fungsi kawasan ini dan kemudahan penggunaan bagi orang yang melawat. Sesetengah rakan kongsi gabungan / pengiklanan kami juga boleh menggunakan kuki.

LESEN

Kecuali dinyatakan sebaliknya, City Cruises Gananoque dan / atau pemberi lesen memiliki hak harta intelek untuk semua bahan di City Cruises Gananoque Semua hak harta intelek terpelihara. Anda boleh melihat dan / atau mencetak halaman dari https://ganboatline.com/ untuk kegunaan peribadi anda sendiri tertakluk kepada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini. Anda tidak boleh:

 • Terbitkan semula bahan dari https://ganboatline.com/
 • Jual, sewa atau sub-lesen bahan dari https://ganboatline.com/
 • Menghasilkan semula, menduplikasi atau menyalin bahan dari https://ganboatline.com/

Mengagihkan semula kandungan daripada City Cruises Gananoque (melainkan kandungan dibuat khusus untuk pengagihan semula). Komen Pengguna

 1. Perjanjian ini akan bermula pada tarikh perjanjian ini.
 2. Bahagian tertentu laman web ini menawarkan peluang kepada pengguna untuk menyiarkan dan bertukar pendapat, maklumat, bahan dan data ('Komen') di kawasan laman web. City Cruises Gananoque tidak menyaring, mengedit, menerbitkan atau menyemak Komen sebelum penampilan mereka di laman web dan Komen tidak mencerminkan pandangan atau pendapat City Cruises Gananoque, ejen atau sekutunya. Komen mencerminkan pandangan dan pendapat orang yang menyiarkan pandangan atau pendapat tersebut. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan City Cruises Gananoque tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap Komen atau untuk apa-apa kos kerugian, liabiliti, kerosakan atau perbelanjaan yang disebabkan dan atau dialami akibat daripada sebarang penggunaan dan/atau pengeposan dan/atau penampilan Komen di laman web ini.
 3. City Cruises Gananoque berhak untuk memantau semua Komen dan untuk membuang sebarang Komen yang dianggapnya mengikut budi bicara mutlaknya tidak sesuai, menyinggung perasaan atau sebaliknya melanggar Terma dan Syarat ini.
 4. Anda menjamin dan mewakili bahawa:
  1. Anda berhak untuk menyiarkan Komen di laman web kami dan mempunyai semua lesen dan persetujuan yang diperlukan untuk berbuat demikian;
  2. Komen tidak melanggar mana-mana hak harta intelek, termasuk tanpa had hak cipta, paten atau tanda dagangan, atau hak proprietari lain mana-mana pihak ketiga;
  3. Komen tidak mengandungi apa-apa bahan atau bahan yang memfitnah, memfitnah, menyinggung perasaan, tidak senonoh atau menyalahi undang-undang yang merupakan pencerobohan privasi
  4. Komen tidak akan digunakan untuk meminta atau mempromosikan perniagaan atau adat atau aktiviti komersial atau aktiviti komersial atau aktiviti yang menyalahi undang-undang.
  5. Anda dengan ini memberikan kepada City Cruises Gananoque lesen bebas royalti bukan eksklusif untuk menggunakan, menghasilkan semula, mengedit dan membenarkan orang lain untuk menggunakan, menghasilkan semula dan mengedit mana-mana Komen anda dalam sebarang dan semua bentuk, format atau media.

HIPERPAUTAN KE KANDUNGAN KAMI

 1. Organisasi berikut boleh memaut ke laman web kami tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu:
  • Agensi kerajaan;
  • Enjin carian;
  • Organisasi berita;
  • Pengedar direktori dalam talian apabila mereka menyenaraikan kami dalam direktori boleh memaut ke tapak Web kami dengan cara yang sama seperti mereka hiperpautan ke tapak Web perniagaan lain yang disenaraikan; Dan
  • Perniagaan yang Diiktiraf di seluruh Sistem kecuali meminta organisasi bukan keuntungan, pusat membeli-belah amal, dan kumpulan pengumpulan dana amal yang mungkin tidak menghubungkan ke laman web kami.
 2. Organisasi-organisasi ini boleh memaut ke laman utama kami, kepada penerbitan atau kepada maklumat laman web lain selagi pautan: (a) tidak dalam apa-apa cara mengelirukan; (b) tidak secara palsu membayangkan penajaan, sokongan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks laman web pihak yang menghubungkan.
 3. Kami mungkin mempertimbangkan dan meluluskan mengikut budi bicara mutlak kami permintaan pautan lain daripada jenis organisasi berikut:
  • sumber maklumat pengguna dan / atau perniagaan yang biasa diketahui seperti Dewan Perdagangan, Persatuan Automobil Amerika, AARP dan Kesatuan Pengguna;
  • dot.com laman komuniti;
  • persatuan atau kumpulan lain yang mewakili badan amal, termasuk tapak pemberian amal,
  • pengedar direktori dalam talian;
  • portal internet;
  • firma perakaunan, undang-undang dan perundingan yang pelanggan utamanya adalah perniagaan; Dan
  • institusi pendidikan dan persatuan perdagangan.

Kami akan meluluskan permintaan pautan daripada organisasi ini jika kami menentukan bahawa: (a) pautan itu tidak akan mencerminkan kami atau perniagaan kami yang diiktiraf (contohnya, persatuan perdagangan atau organisasi lain yang mewakili jenis perniagaan yang disyaki, seperti peluang kerja di rumah, tidak akan dibenarkan untuk memaut); (b) organisasi tidak mempunyai rekod yang tidak memuaskan dengan kami; (c) manfaat kepada kami daripada keterlihatan yang berkaitan dengan hiperpautan melebihi ketiadaan City Cruises Gananoque; dan (d) di mana pautan itu dalam konteks maklumat sumber umum atau sebaliknya konsisten dengan kandungan editorial dalam surat berita atau produk yang serupa yang meneruskan misi organisasi. Organisasi-organisasi ini boleh memaut ke laman utama kami, kepada penerbitan atau kepada maklumat laman web lain selagi pautan: (a) tidak dalam apa-apa cara mengelirukan; (b) tidak secara palsu membayangkan penajaan, sokongan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk atau perkhidmatan; dan (c) sesuai dalam konteks laman web pihak yang menghubungkan. Jika anda adalah antara organisasi yang disenaraikan dalam perenggan 2 di atas dan berminat untuk memaut ke laman web kami, anda mesti memberitahu kami dengan menghantar e-mel kepada [email protected] Sila sertakan nama anda, nama organisasi anda, maklumat hubungan, maklumat hubungan (seperti nombor telefon dan / atau alamat e-mel) serta URL laman web anda, senarai mana-mana URL dari mana anda berhasrat untuk memaut ke laman web kami, dan senarai URL di laman web kami yang anda ingin pautkan. Benarkan 2-3 minggu untuk tindak balas. Organisasi yang diluluskan boleh memaut ke laman web kami seperti berikut:

 • Dengan menggunakan nama korporat kami; Atau
 • Dengan menggunakan pencari sumber seragam (alamat Web) yang dipautkan kepada; Atau
 • Dengan menggunakan penerangan lain mengenai laman web atau bahan kami yang dikaitkan dengan yang masuk akal dalam konteks dan format kandungan di laman web pihak yang menghubungkan. Tiada penggunaan logo (cname) atau karya seni lain akan dibenarkan untuk memautkan tanpa perjanjian lesen tanda dagangan.

IFRAMES

Tanpa kelulusan terlebih dahulu dan kebenaran bertulis yang jelas, anda tidak boleh membuat bingkai di sekitar halaman Web kami atau menggunakan teknik lain yang mengubah dalam apa jua cara persembahan visual atau penampilan laman web kami.

LIABILITI KANDUNGAN

Kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan yang dipaparkan di laman web anda. Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan mempertahankan kami daripada semua tuntutan yang timbul daripada atau berdasarkan Laman Web anda. Tiada pautan boleh muncul di mana-mana halaman di laman web anda atau dalam mana-mana konteks yang mengandungi kandungan atau bahan yang boleh ditafsirkan sebagai fitnah, lucah atau jenayah, atau yang melanggar, sebaliknya melanggar, atau menyokong pelanggaran atau pelanggaran lain, mana-mana hak pihak ketiga.

TEMPAHAN HAK

Kami berhak pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlaknya untuk meminta anda mengalih keluar semua pautan atau sebarang pautan tertentu ke laman web kami. Anda bersetuju untuk segera mengalih keluar semua pautan ke laman web kami atas permintaan tersebut. Kami juga berhak untuk meminda terma dan syarat ini dan dasar penghubungnya pada bila-bila masa. Dengan terus membuat pautan ke laman web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mematuhi terma dan syarat yang menghubungkan ini.

PENYINGKIRAN PAUTAN DARI LAMAN WEB KAMI

Jika anda mendapati sebarang pautan di laman web kami atau mana-mana laman web yang dipautkan tidak menyenangkan atas apa-apa sebab, anda boleh menghubungi kami mengenai perkara ini. Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk mengalih keluar pautan tetapi tidak akan mempunyai kewajipan untuk berbuat demikian atau untuk bertindak balas terus kepada anda. Walaupun kami berusaha untuk memastikan bahawa maklumat di laman web ini betul, kami tidak menjamin kesempurnaan atau ketepatannya; kami juga tidak komited untuk memastikan bahawa laman web tetap tersedia atau bahan di laman web sentiasa dikemas kini.

PENAFIAN

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, kami mengecualikan semua perwakilan, jaminan dan syarat yang berkaitan dengan laman web kami dan penggunaan laman web ini (termasuk, tanpa batasan, sebarang jaminan yang tersirat oleh undang-undang berkenaan dengan kualiti yang memuaskan, kesesuaian untuk tujuan dan / atau penggunaan penjagaan dan kemahiran yang munasabah). Tiada apa-apa dalam penafian ini akan:

 1. mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda untuk kematian atau kecederaan diri akibat kecuaian;
 2. mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda untuk penipuan atau salah nyata penipuan;
 3. mengehadkan mana-mana liabiliti kami atau anda dalam apa-apa cara yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan; Atau
 4. tidak termasuk mana-mana liabiliti kami atau anda yang mungkin tidak dikecualikan di bawah undang-undang yang berkenaan.

Batasan dan pengecualian liabiliti yang dinyatakan dalam Seksyen ini dan di tempat lain dalam penafian ini: (a) adalah tertakluk kepada perenggan sebelumnya; dan (b) mentadbir semua liabiliti yang timbul di bawah penafian atau berhubung dengan perkara penafian ini, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, tort (termasuk kecuaian) dan pelanggaran kewajipan berkanun. Sejauh mana laman web dan maklumat dan perkhidmatan di laman web disediakan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerosakan dalam apa jua bentuk.

MAKLUMAT KREDIT & HUBUNGAN

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai mana-mana terma kami, sila hubungi kami.

SELAMAT DATANG KE DASAR PRIVASI KAMI

Privasi anda amat penting bagi kami. Adalah menjadi dasar City Cruises Gananoque untuk menghormati privasi anda mengenai sebarang maklumat yang mungkin kami kumpulkan semasa mengendalikan laman web kami. Dasar Privasi ini terpakai kepada www.ganboatline.com (selepas ini, "kami", "kami", atau "www.ganboatline.com"). Kami menghormati privasi anda dan komited untuk melindungi maklumat peribadi yang mungkin anda berikan kepada kami melalui Laman Web. Kami telah menggunakan dasar privasi ini ("Dasar Privasi") untuk menjelaskan maklumat yang mungkin dikumpulkan di Laman Web kami, bagaimana kami menggunakan maklumat ini, dan dalam keadaan apa kami boleh mendedahkan maklumat tersebut kepada pihak ketiga. Dasar Privasi ini hanya terpakai kepada maklumat yang kami kumpulkan melalui Laman Web dan tidak terpakai kepada pengumpulan maklumat kami dari sumber lain. Dasar Privasi ini, bersama-sama dengan Terma & Syarat yang disiarkan di Laman Web kami, menetapkan peraturan dan dasar umum yang mengawal penggunaan Laman Web kami oleh anda. Bergantung pada aktiviti anda semasa melawat Laman Web kami, anda mungkin perlu bersetuju dengan terma dan syarat tambahan.

PELAWAT LAMAN WEB

Seperti kebanyakan pengendali laman web, City Cruises Gananoque mengumpulkan maklumat yang tidak dapat dikenal pasti secara peribadi mengenai jenis yang biasanya disediakan oleh penyemak imbas dan pelayan web, seperti jenis penyemak imbas, pilihan bahasa, laman rujukan, dan tarikh dan masa setiap permintaan pelawat. Tujuan City Cruises Gananoque dalam mengumpulkan maklumat yang tidak dapat dikenal pasti secara peribadi adalah untuk lebih memahami bagaimana pelawat City Cruises Gananoque menggunakan laman webnya. Dari semasa ke semasa, City Cruises Gananoque boleh mengeluarkan maklumat yang tidak dapat dikenal pasti secara peribadi dalam agregat, contohnya, dengan menerbitkan laporan mengenai trend dalam penggunaan laman webnya. City Cruises Gananoque juga mengumpulkan maklumat yang berpotensi dikenal pasti secara peribadi seperti alamat Protokol Internet (IP) untuk pengguna yang log masuk dan untuk pengguna yang meninggalkan komen di https://www.ganboatline.com catatan blog. City Cruises Gananoque hanya mendedahkan alamat IP pengguna dan pengulas yang dilog masuk dalam keadaan yang sama yang digunakan dan mendedahkan maklumat pengenalan diri seperti yang diterangkan di bawah.

PENGUMPULAN MAKLUMAT PENGENALAN DIRI

Pelawat tertentu ke laman web City Cruises Gananoque memilih untuk berinteraksi dengan City Cruises Gananoque dengan cara yang memerlukan City Cruises Gananoque mengumpulkan maklumat pengenalan diri. Jumlah dan jenis maklumat yang dikumpulkan oleh City Cruises Gananoque bergantung kepada sifat interaksi. Sebagai contoh, kami meminta pelawat yang mendaftar untuk blog di https://www.ganboatline.com untuk memberikan nama pengguna dan alamat e-mel.

KESELAMATAN

Keselamatan Maklumat Peribadi anda adalah penting kepada kami, tetapi ingat bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah penyimpanan elektronik adalah 100% selamat. Walaupun kami berusaha untuk menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Maklumat Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

IKLAN

Iklan yang muncul di laman web kami mungkin dihantar kepada pengguna oleh rakan kongsi pengiklanan, yang mungkin menetapkan kuki. Kuki ini membolehkan pelayan iklan mengenali komputer anda setiap kali mereka menghantar iklan dalam talian kepada anda untuk menyusun maklumat tentang anda atau orang lain yang menggunakan komputer anda. Maklumat ini membolehkan rangkaian iklan, antara lain, menyampaikan iklan yang disasarkan yang mereka percaya akan menjadi yang paling menarik minat anda. Dasar Privasi ini meliputi penggunaan kuki oleh City Cruises Gananoque dan tidak meliputi penggunaan kuki oleh mana-mana pengiklan.

PAUTAN KE LAMAN LUARAN

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web luaran yang tidak dikendalikan oleh kami. Sekiranya anda mengklik pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke laman web pihak ketiga tersebut. Kami sangat menasihati anda untuk menyemak Dasar Privasi dan terma dan syarat setiap laman web yang anda lawati. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas, dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana laman, produk atau perkhidmatan pihak ketiga.

WWW.GANBOATLINE.COM MENGGUNAKAN GOOGLE ADWORDS UNTUK PEMASARAN SEMULA

Www.ganboatline.com menggunakan perkhidmatan pemasaran semula untuk mengiklankan di laman web pihak ketiga (termasuk Google) kepada pelawat sebelumnya ke laman web kami. Ini mungkin bermaksud bahawa kami mengiklankan kepada pelawat sebelumnya yang belum menyelesaikan tugas di laman web kami, misalnya menggunakan borang hubungan untuk membuat pertanyaan. Ini mungkin dalam bentuk iklan di halaman hasil carian Google, atau tapak dalam Rangkaian Paparan Google. Penjual pihak ketiga, termasuk Google, menggunakan kuki untuk menyiarkan iklan berdasarkan lawatan masa lalu seseorang. Sudah tentu, sebarang data yang dikumpulkan akan digunakan mengikut dasar privasi kami sendiri dan dasar privasi Google. Anda boleh menetapkan keutamaan tentang cara Google mengiklan kepada anda menggunakan halaman Keutamaan Iklan Google, dan jika anda mahu, anda boleh memilih untuk tidak daripada pengiklanan berdasarkan minat sepenuhnya oleh tetapan kuki atau menggunakan pemalam penyemak imbas secara kekal.

PERLINDUNGAN MAKLUMAT PENGENALAN DIRI TERTENTU

City Cruises Gananoque mendedahkan maklumat yang berpotensi mengenal pasti secara peribadi dan pengenalan diri hanya kepada pekerja, kontraktor dan organisasi gabungannya yang (i) perlu mengetahui maklumat tersebut untuk memprosesnya bagi pihak City Cruises Gananoque atau untuk menyediakan perkhidmatan yang tersedia di laman web City Cruises Gananoque, dan (ii) yang telah bersetuju untuk tidak mendedahkannya kepada orang lain. Sesetengah pekerja, kontraktor dan organisasi gabungan mungkin terletak di luar negara asal anda; dengan menggunakan laman web City Cruises Gananoque, anda bersetuju dengan pemindahan maklumat tersebut kepada mereka. City Cruises Gananoque tidak akan menyewa atau menjual maklumat yang berpotensi dikenal pasti secara peribadi dan pengenalan diri kepada sesiapa sahaja. Selain daripada pekerja, kontraktor dan organisasi gabungannya, seperti yang diterangkan di atas, City Cruises Gananoque mendedahkan maklumat yang berpotensi dikenal pasti secara peribadi dan pengenalan diri hanya sebagai tindak balas kepada sepina, perintah mahkamah atau permintaan kerajaan lain, atau apabila City Cruises Gananoque percaya dengan niat baik bahawa pendedahan adalah wajar diperlukan untuk melindungi harta atau hak City Cruises Gananoque, pihak ketiga atau orang awam secara amnya. Sekiranya anda pengguna berdaftar https://www.ganboatline.com dan telah memberikan alamat e-mel anda, City Cruises Gananoque kadang-kadang boleh menghantar e-mel kepada anda untuk memberitahu anda mengenai ciri baru, meminta maklum balas anda, atau hanya memastikan anda terkini dengan apa yang berlaku dengan City Cruises Gananoque dan produk kami. Kami terutamanya menggunakan blog kami untuk menyampaikan jenis maklumat ini, jadi kami mengharapkan untuk memastikan jenis e-mel ini minimum. Jika anda menghantar permintaan kepada kami (contohnya melalui e-mel sokongan atau melalui salah satu mekanisme maklum balas kami), kami berhak untuk menerbitkannya untuk membantu kami menjelaskan atau membalas permintaan anda atau untuk membantu kami menyokong pengguna lain. City Cruises Gananoque mengambil semua langkah yang sewajarnya diperlukan untuk melindungi daripada akses, penggunaan, pengubahan atau pemusnahan maklumat yang berpotensi dikenal pasti secara peribadi dan pengenalan diri yang tidak dibenarkan.

STATISTIK AGREGAT

City Cruises Gananoque boleh mengumpul statistik mengenai tingkah laku pelawat ke laman webnya. City Cruises Gananoque boleh memaparkan maklumat ini secara terbuka atau memberikannya kepada orang lain. Walau bagaimanapun, City Cruises Gananoque tidak mendedahkan maklumat pengenalan diri anda.

PENDEDAHAN GABUNGAN

Laman web ini menggunakan pautan afiliasi dan mendapat komisen dari pautan tertentu. Ini tidak menjejaskan pembelian anda atau harga yang mungkin anda bayar.

COOKIES

Untuk memperkayakan dan menyempurnakan pengalaman dalam talian anda, City Cruises Gananoque menggunakan "Cookies", teknologi dan perkhidmatan serupa yang disediakan oleh orang lain untuk memaparkan kandungan yang diperibadikan, pengiklanan yang sesuai dan menyimpan pilihan anda pada komputer anda. Kuki adalah rentetan maklumat yang disimpan oleh laman web di komputer pelawat, dan yang disediakan oleh penyemak imbas pelawat ke laman web setiap kali pelawat kembali. City Cruises Gananoque menggunakan kuki untuk membantu City Cruises Gananoque mengenal pasti dan mengesan pelawat, penggunaan https://www.ganboatline.com mereka, dan pilihan akses laman web mereka. Pelawat City Cruises Gananoque yang tidak mahu mempunyai kuki yang diletakkan di komputer mereka harus menetapkan penyemak imbas mereka untuk menolak kuki sebelum menggunakan laman web City Cruises Gananoque, dengan kelemahan bahawa ciri-ciri tertentu laman web City Cruises Gananoque mungkin tidak berfungsi dengan baik tanpa bantuan kuki. Dengan terus melayari laman web kami tanpa mengubah tetapan kuki anda, anda dengan ini mengakui dan bersetuju dengan penggunaan kuki City Cruises Gananoque.

E-DAGANG

Mereka yang terlibat dalam transaksi dengan City Cruises Gananoque - dengan membeli perkhidmatan atau produk City Cruises Gananoque, diminta untuk memberikan maklumat tambahan, termasuk jika perlu maklumat peribadi dan kewangan yang diperlukan untuk memproses transaksi tersebut. Dalam setiap kes, City Cruises Gananoque mengumpul maklumat tersebut hanya setakat yang diperlukan atau sesuai untuk memenuhi tujuan interaksi pelawat dengan City Cruises Gananoque. City Cruises Gananoque tidak mendedahkan maklumat pengenalan diri selain daripada yang diterangkan di bawah. Dan pelawat sentiasa boleh menolak untuk membekalkan maklumat pengenalan diri, dengan kaveat bahawa ia boleh menghalang mereka daripada terlibat dalam aktiviti berkaitan laman web tertentu.

PERUBAHAN DASAR PRIVASI

Walaupun kebanyakan perubahan mungkin kecil, City Cruises Gananoque boleh mengubah Dasar Privasinya dari semasa ke semasa, dan mengikut budi bicara City Cruises Gananoque. City Cruises Gananoque menggalakkan pengunjung untuk sering menyemak halaman ini untuk sebarang perubahan pada Dasar Privasinya. Penggunaan berterusan laman web ini oleh anda selepas sebarang perubahan dalam Dasar Privasi ini akan menjadi penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

MAKLUMAT HUBUNGAN

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi kami melalui telefon. City Cruises Gananoque terletak di: City Cruises Gananoque 280 Main St, Gananoque, ON K7G 2M2 613.382.2144