Canada.com משתף את סיורי הנסיעות והחוויות המוזמנים ביותר ברחבי קנדה, כולל ביקור על סיפון חוויית סיור הסירות הקנדית הפופולרית ביותר עם הפלגות ניאגרה הורנבלואר. בואו לחוות את המפלים המפורסמים בעולם מההפלגה היומית של הורנבלואר לסיור הסירות של המפלים הפועלים רק במפלי הניאגרה, אונטריו. קרא עוד.