Canada.com chia sẻ các tour du lịch và trải nghiệm được đặt nhiều nhất trên khắp Canada bao gồm cả chuyến thăm trên chuyến tham quan bằng thuyền Canada phổ biến nhất với Hornblower Niagara Cruises. Trải nghiệm những thác nước nổi tiếng thế giới từ Chuyến đi ban ngày của Hornblower đến Chuyến tham quan bằng thuyền Falls chỉ hoạt động ở Thác Niagara, Ontario. Đọc thêm.