מבט אווירי על נהרות התמזה בלונדון אנגליה

King’s Coronation

On Saturday 6th May, comes a once in a lifetime experience with the much-anticipated Coronation of King Charles III and Queen Consort Camilla. The Coronation will be held at Westminster