Video từ Tượng Nữ thần Tự do và Bảo tàng Nhập cư Đảo Ellis

Video Đài tưởng niệm Quốc gia Tượng Nữ thần Tự do

Đài tưởng niệm Quốc gia Tượng Nữ thần Tự do: Phà

Đài tưởng niệm Quốc gia Tượng Nữ thần Tự do: Đến nơi

Đài tưởng niệm Quốc gia Tượng Nữ thần Tự do: Nhìn từ trên đỉnh bệ

Video Bảo tàng Nhập cư Đảo Ellis & Đảo Ellis Đài tưởng niệm Quốc gia Đảo Ellis: Đến nơi

Đài tưởng niệm quốc gia đảo Ellis: Video # 2

Đài tưởng niệm quốc gia đảo Ellis: Video # 3

Đài tưởng niệm quốc gia đảo Ellis: Video # 4