Video từ Tượng Nữ thần Tự do và Bảo tàng Nhập cư Đảo Ellis

Video tượng đài quốc gia Tượng Nữ thần Tự do

Tượng đài Quốc gia Tượng Nữ thần Tự do: Phà

Tượng đài Quốc gia Tượng Nữ thần Tự do: Sự xuất hiện

Tượng đài Quốc gia Tượng Nữ thần Tự do: Nhìn từ trên đỉnh bệ

Ellis Island & Ellis Island Immigration Museum Video Ellis Island National Monument: Arrival

Đài tưởng niệm quốc gia đảo Ellis: Video #2

Đài tưởng niệm quốc gia đảo Ellis: Video #3

Đài tưởng niệm quốc gia đảo Ellis: Video #4