Video từ Bảo tàng Di trú Tượng Nữ thần Tự do và Đảo Ellis

Video về Đài tưởng niệm Quốc gia Tượng Nữ thần Tự do

Đài tưởng niệm Quốc gia Tượng Nữ thần Tự do: Phà

Đài tưởng niệm Quốc gia Tượng Nữ thần Tự do: Đến

Đài tưởng niệm Quốc gia Tượng Nữ thần Tự do: Nhìn từ trên đỉnh bệ

Bảo tàng Di trú Đảo Ellis & Đảo Ellis Video Đài tưởng niệm Quốc gia Đảo Ellis: Đến

Đài tưởng niệm Quốc gia Đảo Ellis: Video #2

Đài tưởng niệm Quốc gia Đảo Ellis: Video #3

Đài tưởng niệm Quốc gia Đảo Ellis: Video #4