סרטונים מפסל החירות ומוזיאון ההגירה של אליס איילנד

סרטוני האנדרטה הלאומית פסל החירות

האנדרטה הלאומית פסל החירות: מעבורת

האנדרטה הלאומית פסל החירות: הגעה

פסל החירות הלאומי אנדרטה: מבט מן העליון של הכן

אליס איילנד &amp אליס איילנד הגירה מוזיאון קטעי וידאו אליס איילנד האנדרטה הלאומית: הגעה

האנדרטה הלאומית אליס איילנד: וידאו #2

האנדרטה הלאומית אליס איילנד: וידאו #3

האנדרטה הלאומית אליס איילנד: וידאו #4