Βίντεο από το Άγαλμα της Ελευθερίας και το Μουσείο Μετανάστευσης του Νησιού Ellis

Άγαλμα της Ελευθερίας Εθνικό Μνημείο Βίντεο

Άγαλμα της Ελευθερίας Εθνικό Μνημείο: Πλοίο

Άγαλμα της Ελευθερίας Εθνικό Μνημείο: Άφιξη

Εθνικό Μνημείο Άγαλμα της Ελευθερίας: Θέα από την κορυφή του βάθρο

Ellis Island & Ellis Island Μουσείο Μετανάστευσης Βίντεο Εθνικό Μνημείο Νησιού Ellis: Άφιξη

Εθνικό Μνημείο Νησιού Ellis: Βίντεο #2

Εθνικό Μνημείο Νησιού Ellis: Βίντεο #3

Εθνικό Μνημείο Νησιού Ellis: Βίντεο #4