DU HÀNH NGƯỢC THỜI GIAN TRÊN DU THUYỀN STATUE

Khám phá manhattan city skyline & di tích lịch sử
Cảng Cruise NY trong một trong những tàu được thiết kế hiện đại của Statue City Cruises. Mỗi tàu cung cấp một chuyến phà sẽ vận chuyển khách đến và đi từ Battery Park, Liberty Island, Ellis Island, và Liberty Island / New Jersey. Xem và chọn một trong các tàu bên dưới để phù hợp với khả năng của sự kiện hoặc nhóm tiếp theo của bạn.

NẾU TÔI ĐI PHÀ TỪ MỘT PHÍA, TÔI CÓ NÊN QUAY TRỞ LẠI BÊN ĐÓ KHÔNG?

Không. Bạn có thể khởi hành và trở về các địa điểm khác nhau. Hãy chắc chắn sử dụng vị trí lên máy bay thích hợp tại mỗi hòn đảo. Một khi bạn xuống ở phía bên kia, bạn sẽ không thể lên phà trở lại vị trí khởi hành ban đầu của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng Dịch vụ Phà Liberty Landing giữa Liberty State Park và Manhattan.