DU HÀNH NGƯỢC THỜI GIAN TRÊN DU THUYỀN TƯỢNG

Khám phá Đường chân trời thành phố Manhattan & Di tích lịch sử
Du thuyền NY bến cảng tại một trong những tàu được thiết kế hiện đại của Statue City Cruises. Mỗi tàu đều cung cấp một chuyến đi phà sẽ vận chuyển khách đến và đi từ Battery Park, Liberty Island, Đảo Ellis và Đảo Liberty / New Jersey. Xem và chọn một trong các tàu bên dưới để phù hợp với năng lực của sự kiện hoặc nhóm tiếp theo của bạn.

NẾU TÔI ĐI PHÀ TỪ MỘT PHÍA, TÔI CÓ NÊN QUAY LẠI BÊN ĐÓ KHÔNG?

Không. Bạn có thể khởi hành và trở về các địa điểm khác nhau. Hãy chắc chắn sử dụng địa điểm lên máy bay thích hợp tại mỗi hòn đảo. Khi bạn xuống tàu ở phía bên kia, bạn sẽ không thể lên phà trở lại địa điểm khởi hành ban đầu của mình. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng Dịch vụ Phà Liberty Landing giữa Liberty State Park và Manhattan.