DU HÀNH NGƯỢC THỜI GIAN TRÊN STATUE CRUISES

Khám phá đường chân trời thành phố Manhattan & các di tích lịch sử
Du thuyền bến cảng NY trên một trong những con tàu được thiết kế hiện đại của Statue City Cruises. Mỗi tàu cung cấp một chuyến phà sẽ vận chuyển khách đến và đi từ Công viên Battery, Đảo Liberty, Đảo Ellis và Đảo Liberty / New Jersey. Xem và chọn một trong các tàu bên dưới để phù hợp với sức chứa của sự kiện hoặc nhóm tiếp theo của bạn.

NẾU TÔI ĐI PHÀ TỪ MỘT PHÍA, TÔI CÓ PHẢI QUAY LẠI BÊN ĐÓ KHÔNG?

Không. Bạn có thể khởi hành từ và trở về các địa điểm khác nhau. Hãy chắc chắn sử dụng địa điểm lên máy bay thích hợp tại mỗi hòn đảo. Khi bạn xuống ở phía bên kia, bạn sẽ không thể lên phà trở lại địa điểm khởi hành ban đầu của mình. Tuy nhiên, bạn có thể đi phà Liberty Landing City giữa Công viên Tiểu bang Liberty và Manhattan.