DU HÀNH NGƯỢC THỜI GIAN TRÊN DU THUYỀN TƯỢNG

Khám phá Đường chân trời Thành phố Manhattan & Di tích Lịch sử
Cruise NY bến cảng tại một trong những tàu được thiết kế hiện đại của Statue City Cruises. Mỗi tàu đều cung cấp một chuyến phà sẽ chở khách đến và đi từ Battery Park, Đảo Liberty, Đảo Ellis và Đảo Liberty / New Jersey. Xem và chọn một trong các tàu bên dưới để phù hợp với sức chứa của sự kiện hoặc nhóm tiếp theo của bạn.

NẾU TÔI ĐI PHÀ TỪ MỘT PHÍA, TÔI CÓ PHẢI QUAY LẠI BÊN ĐÓ KHÔNG?

Không. Bạn có thể khởi hành từ và quay trở lại các địa điểm khác nhau. Hãy chắc chắn sử dụng địa điểm lên máy bay thích hợp tại mỗi hòn đảo. Khi bạn xuống phà ở phía bên kia, bạn sẽ không thể lên phà trở lại địa điểm khởi hành ban đầu của mình. Tuy nhiên, bạn có thể đi Dịch vụ Phà Liberty Landing City giữa Liberty State Park và Manhattan.