Trẻ em học tốt nhất

Trải nghiệm học tập cho trẻ em

Giúp các bạn nhỏ tìm hiểu thêm về dòng sông với cuốn sách hoạt động dành cho trẻ em miễn phí của chúng tôi! Hướng dẫn này bao gồm các hoạt động trên sông, câu đố, vẽ, câu đố toán học, thông tin về các tàu khác nhau và những người làm việc trên chúng. Nó được thiết kế để bổ sung cho hành trình của bạn bằng đường sông. Tải xuống và in của bạn ở nhà bằng cách nhấp vào nút bên dưới.

Chúng tôi có một quan điểm khác về việc học

City Cruises cũng tin tưởng vào việc giáo dục trẻ em và đã phát triển một gói giáo dục được thiết kế để giúp ích cho tiếng Anh, Lịch sử và Địa lý cho khối KS2 & 3. Các tờ công việc dành cho chuyến thăm trước và sau và bao gồm các hoạt động liên quan đến thuyền, sông Thames và lịch sử của nó, cùng với một số sự thật thú vị. Do đó, hãy nâng cao chuyến thăm trường học của bạn và tải xuống các gói của bạn ngay hôm nay.

                                       KHỐI KS2

Trước chuyến thăm

Sau chuyến thăm

                                       KHỐI KS3

Trước chuyến thăm

Sau chuyến thăm