Soalan Lazim

Berapa lamakah masa yang diambil untuk melalui Muzium Lapangan Sejarah Semula Jadi?

Kebanyakan pengunjung menghabiskan masa antara tiga hingga empat jam di muzium.

Apakah sorotan Muzium Lapangan Sejarah Semula Jadi?

Sorotan muzium termasuk Grainger Hall of Gems, Griffin Halls of Evolving Planet & SUE the T. rex, Meteorites, dan Pawnee Earth Lodge.

Apakah Muzium Lapangan Sejarah Alam yang terkenal?

Muzium ini terkenal dengan pameran mendalam yang menarik dari lebih daripada 24 juta artifak sejarah semula jadi.