Câu hỏi thường gặp của

Mất bao lâu để đi qua Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Field?

Hầu hết du khách dành từ ba đến bốn giờ tại bảo tàng.

Những điểm nổi bật của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Field là gì?

Điểm nổi bật của bảo tàng bao gồm Grainger Hall of Gems, Griffin Halls of Evolving Planet & SUE the T. rex, Meteorites và Pawnee Earth Lodge.

Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Field được biết đến với điều gì?

Bảo tàng được biết đến với các cuộc triển lãm nhập vai thu hút từ hơn 24 triệu hiện vật của lịch sử tự nhiên.