10-11-23 10:00 האכלת רשת בועות

בוסטון צפייה בלווייתנים: הערות חוקר טבע – 10/03/23 עד 10/11/23

תצפיות לווייתנים 10/03/23 עד 10/11/23. אנא מצא את הערות נטורליסט לשבוע של 10/03/23 עד 10/11/23 מצוות חוקרי הטבע על הסיפון לסיור הצפייה בלווייתנים שלנו בניו אינגלנד

09-14-23 10:00 בועות האכלת גיבנת

בוסטון צפייה בלווייתנים: הערות חוקר טבע – 09/13/23 עד 18/09/23

תצפיות לווייתנים 09/13/23 עד 18/09/23. אנא מצא את הערות נטורליסט לשבוע של 09/13/23 עד 09/18/23 מצוות חוקרי הטבע על הסיפון לסיור הצפייה בלווייתנים שלנו בניו אינגלנד