צפייה בלווייתנים בבוסטון: הערות חוקרי טבע – 7/11/22 עד 18/7/22

תצפיות לווייתנים 7/11/22 עד 7/18/22 אנא מצא את הערות חוקרי הטבע לשבוע שבין 7/11/22 ל-7/18/22 מצוות חוקרי הטבע על הסיפון לסיור הצפייה בלווייתנים בניו אינגלנד בשותפות

צפייה בלווייתנים בבוסטון: הערות חוקרי טבע – 7/5/22 עד 7/10/22

תצפיות לווייתנים 7/5/22 עד 7/10/22 אנא מצא את הערות חוקר הטבע לשבוע שבין 7/5/22 ל-7/10/22 מצוות חוקרי הטבע על הסיפון לסיור שלנו בצפייה בלווייתנים בניו אינגלנד ב

צפייה בלווייתנים מבוסטון: הערות חוקרי טבע – 29/6/22 עד 7/4/22

תצפיות לווייתנים 29/6/22 עד 7/4/22 אנא מצא את הערות חוקר הטבע לשבוע שבין 29/6/22 ל-7/4/22 מצוות חוקרי הטבע על הסיפון לסיור הצפייה בלווייתנים בניו אינגלנד בשותפות

צפייה בלווייתנים בבוסטון: הערות חוקרי טבע – 20/6/22 עד 28/6/22

תצפיות לווייתנים 20/6/22 עד 28/6/22 אנא מצא את הערות חוקר הטבע לשבוע שבין 20/6/22 ל-28/6/22 מצוות חוקרי הטבע על הסיפון לסיור הצפייה בלווייתנים בניו אינגלנד בשותפות

צפייה בלווייתנים בבוסטון: הערות חוקרי טבע – 14/6/22 עד 16/6/22

תצפיות לווייתנים 14/6/22 עד 16/6/22 אנא מצא את הערות חוקר הטבע לסוף השבוע של 14/6/22 עד 16/6/22 מצוות חוקרי הטבע על הסיפון לסיור הצפייה שלנו בלווייתנים בניו אינגלנד

צפייה בלווייתנים מבוסטון: הערות חוקר טבע – 6/6/22 עד 6/12/22

תצפיות לווייתנים 6/6/22 עד 6/12/22 אנא מצא את הערות חוקר הטבע לסוף השבוע של 6/6/22 עד 6/12/22 מצוות חוקרי הטבע על הסיפון לסיור הצפייה שלנו בלווייתנים בניו אינגלנד ב