בוסטון צפייה בלווייתנים: הערות חוקר טבע – 07/12/23 עד 18/07/23

תצפיות לווייתנים 07/12/23 עד 18/07/23. אנא מצא את הערות נטורליסט לשבוע של 07/12/23 עד 07/18/23 מצוות חוקרי הטבע על הסיפון לסיור הצפייה בלווייתנים שלנו בניו אינגלנד ב

לווייתנים בבוסטון הרבור

צפייה בלווייתנים בבוסטון: הערות חוקר טבע – 11/7/22 עד 19/11/22

תצפיות לווייתנים 11/7/22 עד 11/19/22 אנא מצאו את הערות חוקרי הטבע לשבוע של 11/7/22 עד 11/19/22 מצוות חוקרי הטבע על הסיפון לסיור הצפייה בלווייתנים בניו אינגלנד ב