Fortrolighedspolitik for Boston Harbor Cruises og vilkår for brug

A. Praksis for onlineinformation

Boston Harbor Cruises ("Boston Harbor Cruises") respekterer privatlivets fred for dine oplysninger. På vores websted anmoder vi dig om at indtaste personlige identifikationsoplysninger såsom navn, adresse, telefonnumre og kreditkortnumre, når du køber billetter eller varer hos os. Vi bruger disse oplysninger til at ekspedere dine køb samt til at informere dig om yderligere tjenester, der kan være af interesse for dig, og til at maksimere din oplevelse ved at bruge vores websted.

De oplysninger, vi får fra kunderne, hjælper os med at tilpasse og løbende forbedre vores tjenester og vores Cruise-oplevelser.

Oplysninger, som du giver os: Vi modtager og gemmer alle oplysninger, som du indtaster på vores websted eller giver os på anden vis. Vi bruger de oplysninger, du giver os, til at besvare dine anmodninger, til at forbedre vores tjenester og til at kommunikere med dig.

Automatisk information: Vi modtager og gemmer visse typer af oplysninger, når du interagerer med os. Som mange andre websteder bruger vi f.eks. "cookies", og vi får visse typer oplysninger, når din webbrowser får adgang til vores websted eller reklamer og andet indhold, der vises af eller på vegne af Boston Harbor Cruises på andre websteder, herunder Google. Du kan fravælge Googles brug af cookies ved at besøge Googles annonceindstillinger. Alternativt kan du fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies ved at besøge siden til fravalg af Network Advertising Initiative.

Mobil: Når du tilgår vores websted med din mobilenhed, kan vi modtage oplysninger om din placering og din mobilenhed, herunder en unik identifikator for din enhed. Vi kan bruge disse oplysninger til at give dig positionsbaserede tjenester, f.eks. reklamer, søgeresultater og andet personligt tilpasset indhold. De fleste mobile enheder giver dig mulighed for at slå lokaliseringstjenester fra.

Desuden indsamler vi automatisk generelle statistiske data om vores websted og dets besøgende, f.eks. din computers IP-adresser, internetbrowser, viste sider, antal besøg og lignende. Vi bruger disse data til at forbedre vores markedsføringsindsats, analysere brugen af webstedet, forbedre indhold og produkttilbud og tilpasse indholdet, layoutet og tjenesterne på vores websted for bedre at kunne opfylde dine og andre kunders behov. Vores brug refererer ikke til dig ved hjælp af dit individuelle navn, e-mailadresse, privatadresse eller telefonnummer, og vi vil ikke sælge, udleje eller dele disse oplysninger med nogen anden organisation, undtagen i nogle tilfælde, hvor vi kan dele oplysningerne med en autoriseret partner til Boston Harbor Cruises, som vi mener kan hjælpe dig med at opfylde dine behov. For at beskytte dig bruger vi også rimelige og aktuelle sikkerhedsmetoder for at forhindre uautoriseret adgang til data, opretholde dataenes nøjagtighed og sikre korrekt brug af dine oplysninger.

Ved at bruge dette websted accepterer du Boston Harbor Cruises' fortrolighedspolitikker. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at ændre, modificere, tilføje eller fjerne dele af denne erklæring til enhver tid. Din fortsatte brug af dette websted efter ændringer af disse vilkår betyder, at du accepterer disse ændringer.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, bedes du kontakte:

Boston Harbor Cruises på 617-227-4321 eller 1-877-SEE-WHALE (733-9425) eller pr. e-mail til [email protected].

 

B. Deltagelse i et krydstogt med Boston Harbor Cruises

Ved at deltage i et Boston Harbor Cruise giver du dit samtykke til, at din stemme, dit navn og/eller dit billede må bruges på fotografier, film og videoer, som uden kompensation anvendes til reklame eller promovering af Boston Harbor Cruises og til handelsformål i alle medier, uanset om de er kendt eller udvikles senere. Endvidere fritager du Boston Harbor Cruises, dets efterfølgere, overdragere og licenshavere for ethvert ansvar af enhver art og af enhver art med hensyn til brugen af din stemme, dit navn og/eller dit billede til reklame for eller fremme af Boston Harbor Cruises og til handelsformål i forbindelse hermed.

 

C. Betingelser for brug af deling af billeder og videoer for kunder

Disse brugsbetingelser regulerer din adfærd i forbindelse med de foto- og videodelingstjenester, der tilbydes af Boston Harbor Cruises. I det omfang der er en konflikt mellem Boston Harbor Cruises' privatlivspolitik og disse brugsbetingelser, er det disse brugsbetingelser, der gælder med hensyn til deling af fotos og videoer.

Ved at indsende indhold til Boston Harbor Cruises erklærer og garanterer du, at:

 • Du er den eneste forfatter, skaber og ejer af ophavsretten og andre intellektuelle ejendomsrettigheder hertil, og at du frivilligt giver afkald på alle "moralske rettigheder", som du måtte have til sådant indhold;
 • Alt det indhold, som du lægger op, er korrekt;
 • Du er mindst 13 år gammel;
 • Din brug og Boston Harbor Cruises' brug af det indhold, du leverer, overtræder ikke disse brugsbetingelser og vil ikke krænke rettighederne for eller forårsage skade på nogen person eller enhed; og
 • Du har tilladelse fra alle de personer, hvis fotografier/billeder vises i indholdet, til at indsende dette indhold til Boston Harbor Cruises til brug for os.

Du accepterer og garanterer endvidere, at du ikke må indsende, uploade, sende, overføre eller distribuere noget indhold:

 • der er falsk, unøjagtig eller vildledende;
 • som krænker tredjemands ophavsret, varemærker, forretningshemmeligheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder eller rettigheder til offentlig omtale eller privatlivets fred;
 • der overtræder nogen lov, vedtægt, bekendtgørelse eller forskrift (herunder, men ikke begrænset til, dem, der regulerer eksportkontrol, forbrugerbeskyttelse, illoyal konkurrence, antidiskrimination eller falsk reklame);
 • der er eller med rimelighed kan anses for at være krænkende, obskønt, blasfemisk, uanstændigt, ærekrænkende, injurierende, injurierende, hadefuldt, racistisk eller religiøst fordrejet eller krænkende, ulovligt truende eller ulovligt chikanerende over for enhver person, ethvert partnerskab eller selskab;
 • for hvilke du har modtaget kompensation eller modydelse fra en tredjepart;
 • herunder oplysninger, der henviser til andre websteder, adresser, e-mail-adresser, adgangskoder, kontaktoplysninger eller telefonnumre;
 • der indeholder computervirus, spyware, orme eller andre potentielt skadelige computerprogrammer eller filer.

Licens til at bruge indholdet: Du giver Boston Harbor Cruises en evig, uigenkaldelig, royaltyfri, overdragelig ret og licens til at bruge, kopiere, ændre, slette i sin helhed, tilpasse, udgive, oversætte, skabe afledte værker fra og/eller distribuere sådant indhold og/eller inkorporere sådant indhold i enhver form, medie eller teknologi i hele verden uden kompensation til dig. Du accepterer endvidere, at Boston Harbor Cruises har ubegrænset ret til at bruge alle idéer eller oplysninger i det indhold, du indsender, eller materialer eller idéer, der ligner dem, i ethvert medie, der nu eksisterer eller i fremtiden udvikles, uden varsel, kompensation eller anden forpligtelse over for dig eller andre personer. Du frigør og fraskriver dig desuden alle krav mod Boston Harbor Cruises med hensyn til intellektuel ejendomsret eller andre ejendomsrettigheder, rettigheder til offentlig omtale og privatlivets fred, rettigheder til tilskrivning eller ethvert andet ansvar i henhold til lovgivningen i alle stater i USA.

Ethvert indhold, som du sender til Boston Harbor Cruises, kan eller kan ikke blive offentliggjort eller brugt af Boston Harbor Cruises efter eget skøn. Boston Harbor Cruises forbeholder sig ret til at redigere, sammenfatte eller slette ethvert indsendt indhold, der i sidste ende offentliggøres på Boston Harbor Cruises' websted, hvis Boston Harbor Cruises efter eget skøn mener, at et sådant indhold er i strid med disse brugsbetingelser eller af andre årsager. Boston Harbor Cruises garanterer ikke, at du har nogen mulighed for at få adgang til at redigere eller slette indhold, som du har indsendt, gennem Boston Harbor Cruises. Boston Harbor Cruises kan også være nødt til at give oplysninger med hensyn til indhold, der er indsendt og offentliggjort af Boston Harbor Cruises. Boston Harbor Cruises forbeholder sig ret til at fjerne eller nægte at offentliggøre ethvert bidrag af en hvilken som helst grund.

Du anerkender, at det er dig og ikke Boston Harbor Cruises, der er ansvarlig for indholdet af din indsendelse. Ved at indsende et foto eller en video accepterer du, at Boston Harbor Cruises må kontakte dig vedrørende dine fotos eller videoer og til andre administrative formål. Boston Harbor Cruises kan dele dine kommentarer sammen med identifikationsoplysninger med sine tredjepartstjenesteudbydere, udelukkende med henblik på kundeservice og salgsfremmende formål. Ved at indsende et foto eller en video kan alle oplysninger, som du indsender, blive sendt til et tredjepartswebsted, der administreres og hostes af en tredjepartsleverandør, som Boston Harbor Cruises har ansat, forudsat at tredjepartsleverandøren i så fald ikke har ret til at bruge sådanne oplysninger på anden måde end den, der er nødvendig for at opfylde sine tjenester til Boston Harbor Cruises.

Boston Harbor Cruises kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for skader eller skader, herunder direkte, specielle, tilfældige, følgeskader, straffende eller andre skader, der kan opstå som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge foto- og videoindsendelsesprocessen eller et relateret websted, uanset om der er tale om en kontraktsansøgning, en erstatningssag, objektivt ansvar eller forsømmelighed eller andre handlinger, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen eller udførelsen af foto- og videoindsendelsesprocessen eller et relateret websted, også selv om Boston Harbor Cruises er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Disse omfatter, men er ikke begrænset til, skader eller skader forårsaget af fejl, udeladelser, afbrydelser, defekter, manglende ydeevne, forsinkelser i drift eller transmission, liniesvigt eller computervirus, orme, trojanske heste eller andre skadelige komponenter. Du accepterer at holde Boston Harbor Cruises skadesløs for alle krav, krav og skader, faktiske og følgeskader, af enhver art og natur, kendte og ukendte, herunder rimelige advokatomkostninger, der opstår som følge af et brud på dine erklæringer og garantier, der er anført ovenfor, eller din overtrædelse af nogen lov eller en tredjeparts rettigheder.

Disse brugsbetingelser og deres håndhævelse er underlagt lovgivningen i Commonwealth of Massachusetts, med undtagelse af dens lovkonfliktbestemmelser. Du accepterer, at enhver sag, der opstår i henhold til eller i forbindelse med disse brugsbetingelser, kun kan anlægges ved en domstol i Boston, Suffolk County, Massachusetts, og du accepterer og underkaster dig hermed den eksklusive personlige og materielle jurisdiktion og værneting af sådanne domstole med hensyn til sådanne sager.

 

D. Krav om krænkelse af kopirettigheder

Boston Harbor Cruises har vedtaget og implementeret en politik, der under passende omstændigheder, som vi selv bestemmer efter eget skøn, giver mulighed for at opsige brugere, der krænker ophavsretten.

I henhold til afsnit 17, United States Code, Section 512(c)(2), skal meddelelser om påstået krænkelse af ophavsret sendes til vores udpegede agent.

Navn og adresse på den repræsentant, der er udpeget til at modtage meddelelse om påstået krænkelse:

NAVN, DER SKAL INDSÆTTES

Krydstogter i Boston Havn

One Long Wharf

Boston, MA 02110

Fax: 617-723-2011

E-mail: [email protected]

 

For at være effektiv skal meddelelsen være en skriftlig meddelelse, der indeholder følgende:

 1. En fysisk eller elektronisk underskrift af en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, som angiveligt krænkes;
 1. Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, der hævdes at være blevet krænket, eller, hvis flere ophavsretligt beskyttede værker på et enkelt onlinesite er omfattet af en enkelt meddelelse, en repræsentativ liste over sådanne værker på det pågældende site;
 1. Identifikation af det materiale, der hævdes at krænke eller være genstand for krænkende aktivitet, og som skal fjernes eller adgangen til det skal deaktiveres, samt oplysninger, der er tilstrækkelige til, at vi kan lokalisere materialet;
 1. Oplysninger, der er tilstrækkelige til, at vi kan kontakte den klagende part, f.eks. en adresse, et telefonnummer og, hvis de er tilgængelige, en e-mailadresse, hvor den klagende part kan kontaktes;
 1. En erklæring om, at den klagende part i god tro mener, at brugen af materialet på den måde, der klages over, ikke er tilladt af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller loven; og
 1. En erklæring om, at oplysningerne i anmeldelsen er korrekte, og under straf af mened, at den klagende part er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der angiveligt er krænket.

Vi kan give dig besked om, at vi har fjernet eller deaktiveret adgangen til visse materialer ved hjælp af en generel meddelelse på Boston Harbor Cruises' websted, elektronisk post til en brugers e-mailadresse i vores registre eller ved skriftlig meddelelse sendt med førsteklasses post til din fysiske adresse i vores registre.

 

Modmeddelelse: Hvis du mener, at det materiale, der blev fjernet eller som adgangen til blev deaktiveret, ikke krænkede rettighederne, kan du indsende en modanmeldelse. Det kan du gøre ved at sende os en skriftlig meddelelse, der i alt væsentligt indeholder følgende:

 1. Identifikation af det materiale, der er blevet fjernet, eller som der ikke længere er adgang til, og det sted, hvor materialet fandtes, før det blev fjernet eller adgangen til det blev blokeret;
 1. Dit fulde navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mail-adresse.
 1. En erklæring om, at du accepterer jurisdiktion af en føderal distriktsdomstol for det retsdistrikt, hvor din fysiske adresse er beliggende, eller hvis din fysiske adresse er uden for USA, for den amerikanske distriktsdomstol i Massachusetts, og at du accepterer forkyndelse af retsforhandlinger fra den person, der har givet meddelelse om påstået krænkende materiale, eller en repræsentant for denne person.
 1. Erklæringen: "Jeg sværger under straf af mened, at jeg i god tro mener, at materialet blev fjernet eller deaktiveret som følge af en fejl eller fejlidentifikation af det materiale, der skal fjernes eller deaktiveres."
 1. En fysisk underskrift eller en elektronisk underskrift.

 

Modmeddelelsen kan sendes med almindelig post til følgende adresse:

Krydstogter i Boston Havn

One Long Wharf

Boston, MA 02110

Fax: 617-723-2011

 

Du kan også sende den til os via e-mail på [email protected].

Oplysningerne i din modanmeldelse vil blive sendt til den person, der indsendte den oprindelige påstand om krænkelse af ophavsretten. Efter at vi har videresendt din modanmeldelse, skal sagsøgeren derefter inden for 10 arbejdsdage underrette os om, at sagsøgeren har indgivet et søgsmål med henblik på at få en retskendelse til at forhindre dig i at deltage i krænkende aktiviteter i forbindelse med materialet på vores websted. Hvis vi modtager en sådan meddelelse, vil vi ikke kunne gendanne materialet. Hvis vi ikke modtager en sådan meddelelse, vil vi typisk genindsætte materialet.

Bemærk venligst, at i henhold til afsnit 512(f) i Copyright Act kan enhver person, der bevidst og materielt fejlagtigt angiver, at materiale eller aktivitet er blevet fjernet eller deaktiveret ved en fejltagelse eller fejlidentifikation, blive gjort ansvarlig.

Juridiske oplysninger: Ved at bruge Boston Harbor Cruise-webstedet accepterer du alle webstedets brugsbetingelser og privatlivspolitikker.