Chính sách Quyền riêng tư của Du thuyền Cảng Boston và Điều khoản Sử dụng

A. Thực hành thông tin trực tuyến

Boston Harbor Cruises ("Boston Harbor Cruises") tôn trọng quyền riêng tư của thông tin của bạn.  Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu bạn nhập thông tin nhận dạng cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại và số thẻ tín dụng của bạn khi bạn mua vé hoặc hàng hóa từ chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đẩy nhanh việc mua hàng của bạn cũng như thông báo cho bạn về các dịch vụ bổ sung mà bạn có thể quan tâm và để tối đa hóa trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi học được từ khách hàng giúp chúng tôi cá nhân hóa và liên tục cải thiện dịch vụ và trải nghiệm Du thuyền của chúng tôi.

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn nhập trên trang web của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác. Chúng tôi sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để đáp ứng yêu cầu của bạn, để cải thiện dịch vụ của chúng tôi và liên lạc với bạn.

Thông tin tự động: Chúng tôi nhận và lưu trữ một số loại thông tin nhất định bất cứ khi nào bạn tương tác với chúng tôi.  Ví dụ: giống như nhiều trang web, chúng tôi sử dụng "cookie" và chúng tôi thu được một số loại thông tin nhất định khi trình duyệt web của bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc quảng cáo và nội dung khác được cung cấp bởi hoặc thay mặt cho Boston Harbor Cruises trên các trang web khác, bao gồm cả Google.  Bạn có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập Cài đặt quảng cáo của Google. Ngoài ra, bạn có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của nhà cung cấp bên thứ ba bằng cách truy cập trang chọn không tham gia Sáng kiến Quảng cáo Mạng.

Di động: Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi bằng thiết bị di động của mình, chúng tôi có thể nhận được thông tin về vị trí và thiết bị di động của bạn, bao gồm số nhận dạng duy nhất cho thiết bị của bạn.  Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn các dịch vụ dựa trên vị trí, chẳng hạn như quảng cáo, kết quả tìm kiếm và nội dung được cá nhân hóa khác.  Hầu hết các thiết bị di động đều cho phép bạn tắt dịch vụ định vị.

Ngoài ra, chúng tôi tự động thu thập dữ liệu thống kê chung về trang web của chúng tôi và khách truy cập, chẳng hạn như địa chỉ IP máy tính của bạn, trình duyệt Internet, các trang đã xem, số lượt truy cập và những thứ tương tự.  Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để cải thiện các nỗ lực tiếp thị của mình, để phân tích việc sử dụng trang web, để cải thiện nội dung và dịch vụ sản phẩm và tùy chỉnh nội dung, bố cục và dịch vụ của trang web của chúng tôi để phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn và nhu cầu của các khách hàng khác.  Việc sử dụng của chúng tôi không tham chiếu bạn theo tên cá nhân, địa chỉ e-mail, địa chỉ nhà hoặc số điện thoại và chúng tôi sẽ không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin này với bất kỳ tổ chức nào khác, ngoại trừ trong một số trường hợp chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với Đối tác được ủy quyền của Boston Harbor Cruises mà chúng tôi cảm thấy có thể giúp bạn đáp ứng nhu cầu của mình.  Để bảo vệ bạn, chúng tôi cũng sử dụng các phương pháp bảo mật hợp lý và hiện tại để ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu, duy trì độ chính xác của dữ liệu và đảm bảo sử dụng đúng thông tin của bạn.

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn biểu thị sự đồng ý của mình với Chính sách Quyền riêng tư của Boston Harbor Cruises.  Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định của chúng tôi, thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc xóa các phần của tuyên bố này bất cứ lúc nào.  Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau những thay đổi đối với các điều khoản này có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ:

Boston Harbor Cruises theo số 617-227-4321 hoặc 1-877-SEE-WHALE (733-9425) hoặc qua email gửi đến [email protected].

 

B. Tham gia du thuyền với Boston Harbor Cruises

Bằng cách tham gia Du Thuyền Cảng Boston, bạn đồng ý cho phép sử dụng giọng nói, tên và/hoặc chân dung của bạn trong ảnh, phim và video để sử dụng mà không phải bồi thường, để quảng cáo hoặc quảng bá Du Thuyền Cảng Boston và cho mục đích thương mại hoặc thương mại trên bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông, cho dù hiện đã biết hay được phát triển sau này.  Ngoài ra, bạn miễn cho Boston Harbor Cruises, những người kế nhiệm, chuyển nhượng và người được cấp phép của Boston Harbor Cruises khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào và dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc sử dụng giọng nói, tên và/hoặc chân dung của bạn để quảng cáo hoặc quảng bá Du thuyền Cảng Boston và cho các mục đích thương mại hoặc thương mại liên quan.

 

C. Điều khoản sử dụng chia sẻ ảnh và video của khách hàng

Các Điều khoản Sử dụng này chi phối hành vi của bạn liên quan đến các dịch vụ Chia sẻ Ảnh và Video của Khách hàng do Boston Harbor Cruises cung cấp. Trong phạm vi có bất kỳ xung đột nào giữa Chính sách quyền riêng tư của Boston Harbor Cruises và các Điều khoản Sử dụng này, các Điều khoản Sử dụng này sẽ kiểm soát đối với Chia sẻ Ảnh và Video.

Bằng cách gửi bất kỳ nội dung nào cho Boston Harbor Cruises, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

 • Bạn là tác giả, người sáng tạo và chủ sở hữu duy nhất của bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác và bạn tự nguyện từ bỏ bất kỳ và tất cả "quyền nhân thân" mà bạn có thể có trong nội dung đó;
 • Tất cả nội dung bạn đăng đều chính xác;
 • Bạn ít nhất 13 tuổi;
 • Việc bạn sử dụng và việc Boston Harbor Cruises sử dụng nội dung bạn cung cấp không vi phạm các Điều khoản Sử dụng này và sẽ không vi phạm quyền hoặc gây thương tích cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; và
 • Bạn có sự cho phép của bất kỳ và tất cả những người có ảnh / chân dung xuất hiện trong nội dung để gửi nội dung nói trên cho Boston Harbor Cruises để chúng tôi sử dụng.

Bạn cũng đồng ý và đảm bảo rằng bạn sẽ không gửi, tải lên, đăng, truyền hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào:

 • sai, không chính xác hoặc gây hiểu lầm;
 • vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc quyền công khai hoặc quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • vi phạm bất kỳ luật, đạo luật, pháp lệnh hoặc quy định nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, những luật điều chỉnh kiểm soát xuất khẩu, bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không lành mạnh, chống phân biệt đối xử hoặc quảng cáo sai sự thật);
 • nghĩa là, hoặc có thể được coi là một cách hợp lý là, lạm dụng, tục tĩu, tục tĩu, không đứng đắn, phỉ báng, bôi nhọ, thù hận, thiên vị chủng tộc hoặc tôn giáo hoặc xúc phạm, đe dọa bất hợp pháp hoặc quấy rối bất hợp pháp đối với bất kỳ cá nhân, công ty hợp danh hoặc công ty nào;
 • mà bạn đã được bồi thường hoặc cấp bất kỳ sự cân nhắc nào bởi bất kỳ bên thứ ba nào;
 • bao gồm bất kỳ thông tin nào tham chiếu đến các trang web, địa chỉ, địa chỉ email, mật khẩu, thông tin liên hệ hoặc số điện thoại khác;
 • có chứa bất kỳ vi-rút máy tính, phần mềm gián điệp, sâu máy tính hoặc các chương trình hoặc tệp máy tính có khả năng gây hại khác.

Giấy phép sử dụng nội dung:  Đối với bất kỳ nội dung nào bạn gửi, bạn cấp cho Boston Harbor Cruises quyền và giấy phép vĩnh viễn, không thể thu hồi, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng để sử dụng, sao chép, sửa đổi, xóa toàn bộ, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh từ và/hoặc phân phối nội dung đó và/hoặc kết hợp nội dung đó vào bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào trên toàn thế giới mà không phải bồi thường cho bạn.  Bạn cũng đồng ý rằng Boston Harbor Cruises sẽ có quyền không hạn chế sử dụng bất kỳ ý tưởng hoặc thông tin nào có trong bất kỳ nội dung nào bạn gửi, hoặc các tài liệu hoặc ý tưởng tương tự như chúng, trong bất kỳ phương tiện nào, hiện đang tồn tại hoặc trong tương lai được phát triển, mà không cần thông báo, bồi thường hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào khác đối với bạn hoặc bất kỳ người nào khác. Bạn tiếp tục miễn trừ và từ bỏ tất cả các khiếu nại chống lại Boston Harbor Cruises liên quan đến bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào khác, quyền công khai và quyền riêng tư, quyền ghi công hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác theo luật của bất kỳ tiểu bang nào trong Hoa Kỳ.

Bất kỳ nội dung nào bạn gửi đến Boston Harbor Cruises đều có thể hoặc không thể được Boston Harbor Cruises xuất bản hoặc sử dụng theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình.  Boston Harbor Cruises có quyền chỉnh sửa, cô đọng hoặc xóa bất kỳ nội dung đã gửi nào cuối cùng được đăng trên trang web Boston Harbor Cruises nếu Boston Harbor Cruises cho rằng, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, rằng nội dung đó vi phạm các Điều khoản Sử dụng này hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.  Boston Harbor Cruises không đảm bảo rằng bạn sẽ có bất kỳ truy đòi nào thông qua Boston Harbor Cruises để chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ nội dung nào bạn đã gửi.  Boston Harbor Cruises cũng có thể cần cung cấp thông tin tiết lộ liên quan đến bất kỳ nội dung nào do Boston Harbor Cruises gửi và xuất bản.  Boston Harbor Cruises có quyền xóa hoặc từ chối đăng bất kỳ nội dung gửi nào vì bất kỳ lý do gì.

Bạn thừa nhận rằng bạn, chứ không phải Boston Harbor Cruises, chịu trách nhiệm về nội dung nội dung bạn gửi.  Bằng cách gửi ảnh hoặc video, bạn đồng ý rằng Boston Harbor Cruises có thể liên hệ với bạn về ảnh hoặc video của bạn và cho các mục đích quản trị khác.  Boston Harbor Cruises có thể chia sẻ nhận xét của bạn cùng với thông tin nhận dạng cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chỉ dành cho mục đích dịch vụ khách hàng và quảng cáo.  Bằng cách gửi ảnh hoặc video, bất kỳ thông tin nào bạn gửi có thể được chuyển đến trang web của bên thứ ba do nhà cung cấp bên thứ ba do Boston Harbor Cruises lưu giữ và lưu trữ, với điều kiện là trong trường hợp đó, nhà cung cấp bên thứ ba sẽ không có quyền sử dụng bất kỳ thông tin nào như vậy ngoài việc sử dụng cần thiết để thực hiện các dịch vụ của mình cho Boston Harbor Cruises.

Trong mọi trường hợp, Boston Harbor Cruises sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích nào, bao gồm bất kỳ thiệt hại trực tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, hậu quả, trừng phạt hoặc các thiệt hại khác có thể do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng quy trình gửi ảnh và video hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan, cho dù là do hành động hợp đồng, sai lầm cá nhân, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc sơ suất, hoặc các hành động khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc thực hiện quy trình gửi ảnh và video hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan, ngay cả khi Boston Harbor Cruises đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Chúng bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại hoặc thương tích do lỗi, thiếu sót, gián đoạn, khiếm khuyết, không hoạt động, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền tải, lỗi đường truyền hoặc vi-rút máy tính, sâu, ngựa Trojan hoặc thành phần có hại khác. Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Boston Harbor Cruises, vô hại trước tất cả các khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại, thực tế và hậu quả, dưới mọi hình thức và bản chất, đã biết và chưa biết bao gồm cả phí luật sư hợp lý phát sinh từ việc vi phạm các tuyên bố và bảo đảm của bạn được nêu ở trên, hoặc bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba.

Các Điều khoản Sử dụng này và việc thực thi chúng sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Khối thịnh vượng chung Massachusetts, ngoại trừ xung đột với các quy định pháp luật. Bạn đồng ý rằng bất kỳ nguyên nhân hành động nào phát sinh theo hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này chỉ có thể được đưa ra tòa án ở Boston, Hạt Suffolk, Massachusetts và bạn chấp nhận và đệ trình lên thẩm quyền và địa điểm xét xử cá nhân và chủ đề duy nhất của các tòa án đó đối với các hành động đó.

 

D. Khiếu nại vi phạm Copywright

Boston Harbor Cruises đã thông qua và thực hiện chính sách cung cấp trong các trường hợp thích hợp do chúng tôi xác định theo quyết định riêng của chúng tôi, đối với việc chấm dứt người dùng vi phạm bản quyền.

Theo Tiêu đề 17, Bộ luật Hoa Kỳ, Mục 512 (c) (2), thông báo về vi phạm bản quyền được khiếu nại phải được gửi đến Đại lý được chỉ định của chúng tôi.

Tên và địa chỉ của Đại lý được chỉ định để nhận thông báo về vi phạm được khiếu nại:

TÊN SẼ ĐƯỢC CHÈN

Du thuyền Cảng Boston

Một bến dài

Boston, MA 02110

Số fax: 617-723-2011

E-mail: [email protected]

 

Để có hiệu lực, thông báo phải là một thông báo bằng văn bản bao gồm những điều sau đây:

 1. Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm;
 1. Nhận dạng tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm hoặc, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền trong một trang web trực tuyến duy nhất được đề cập trong một thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó tại trang web đó;
 1. Xác định tài liệu bị khiếu nại là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập sẽ bị vô hiệu hóa và thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi xác định vị trí tài liệu;
 1. Thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, địa chỉ email để có thể liên hệ với bên khiếu nại;
 1. Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; và
 1. Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và chịu hình phạt khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

Chúng tôi có thể thông báo cho bạn rằng chúng tôi đã xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào một số tài liệu nhất định bằng thông báo chung trên trang web Boston Harbor Cruises, thư điện tử đến địa chỉ email của người dùng trong hồ sơ của chúng tôi hoặc bằng văn bản liên lạc được gửi bằng thư hạng nhất đến địa chỉ thực của bạn trong hồ sơ của chúng tôi.

 

Thông báo phản đối: Nếu bạn tin rằng tài liệu đã bị xóa hoặc quyền truy cập bị vô hiệu hóa không vi phạm, bạn có thể gửi thông báo phản đối. Bạn có thể làm như vậy bằng cách gửi cho chúng tôi một thông báo bằng văn bản bao gồm những điều sau đây:

 1. Xác định tài liệu đã bị xóa hoặc quyền truy cập đã bị vô hiệu hóa và vị trí mà tài liệu xuất hiện trước khi bị xóa hoặc quyền truy cập vào tài liệu bị vô hiệu hóa;
 1. Tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.
 1. Một tuyên bố rằng bạn đồng ý với thẩm quyền của Tòa án Quận Liên bang đối với khu vực tư pháp nơi có địa chỉ thực của bạn hoặc nếu địa chỉ thực của bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ, đối với Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Massachusetts và bạn sẽ chấp nhận tống đạt quy trình từ người đã cung cấp thông báo về tài liệu bị cáo buộc vi phạm hoặc đại lý của người đó.
 1. Tuyên bố: "Tôi thề, theo hình phạt khai man, rằng tôi thực sự tin rằng tài liệu đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai tài liệu sẽ bị xóa hoặc vô hiệu hóa."
 1. Chữ ký vật lý hoặc chữ ký điện tử.

 

Thông báo phản đối có thể được gửi bằng thư thông thường đến:

Du thuyền Cảng Boston

Một bến dài

Boston, MA 02110

Số fax: 617-723-2011

 

Bạn cũng có thể gửi cho chúng tôi qua email tại [email protected].

Thông tin được cung cấp trong thông báo phản đối của bạn sẽ được chuyển tiếp đến người đã gửi khiếu nại vi phạm bản quyền ban đầu. Sau khi chúng tôi chuyển tiếp thông báo phản đối của bạn, người khiếu nại sau đó phải thông báo cho chúng tôi trong vòng 10 ngày làm việc rằng người khiếu nại đã nộp đơn kiện tìm kiếm lệnh của tòa án để ngăn bạn tham gia vào hoạt động vi phạm liên quan đến tài liệu trên trang web của chúng tôi. Nếu chúng tôi nhận được thông báo như vậy, chúng tôi sẽ không thể khôi phục tài liệu. Nếu chúng tôi không nhận được thông báo như vậy, chúng tôi thường sẽ khôi phục tài liệu.

Xin lưu ý rằng theo Mục 512(f) của Đạo luật Bản quyền, bất kỳ người nào cố ý xuyên tạc rằng tài liệu hoặc hoạt động đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc nhận dạng sai có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Thông tin pháp lý: Bằng cách sử dụng trang web Boston Harbor Cruise, bạn đồng ý với tất cả các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của trang web.