Người mặc áo ponchos màu vàng nhìn thác Niagara từ xa.

Hôm nay là Ngày Trái Đất... Mỗi ngày cho Hornblower Niagara Cruises

Chương trình môi trường của Hornblower tập trung vào các sáng kiến thân thiện với môi trường quanh năm. Ngày 22 tháng XNUMX đã đến, nhưng điều đó không ngăn được trải nghiệm đáng nhớ nhất của Canada thể hiện màu xanh lá cây quanh năm. Kể từ khi chúng tôi