הפלגות ארוחת צהריים בברקלי

Try something new for lunch – dining on the water! With the best views of Berkeley around, you’ll be lunching in style with terrific skyline and waterfront views as you cruise past your favorite sights from a new perspective and select from our freshly prepared entrees.

חוויות שאנו מציעים