Giảm giá giật gân! Trong một thời gian giới hạn, Hornblower's Whale &; Dolphin Watching Adventure Cruise Ticket chỉ là $ 30 mỗi người cho du thuyền từ thứ Hai đến thứ Sáu (tiết kiệm $ 15 mỗi người)! Gọi (619) 686-8715 để đặt chỗ. Mùa xem cá voi của chúng tôi có Cá voi xám di cư kéo dài đến ngày 19 tháng 4 năm 2020. Phải mua một ngày hành trình cụ thể với ưu đãi này. Ưu đãi không áp dụng với bất kỳ giảm giá nào khác. Phải đặt trước ngày 31 tháng 1 năm 2020.  

Xem Báo cáo nhìn thấy hiện tại của chúng tôi.