SUNY Maritime College gần đây đã thông báo đổi tên phòng thí nghiệm điều hướng điện tử của trường thành 'Phòng thí nghiệm điều hướng điện tử Hornblower' do mối quan hệ lâu dài của Hornblower với trường và những nỗ lực không ngừng của trường để truyền cảm hứng cho các chuyên gia trẻ tương lai trong ngành hàng hải.