Tạp chí Enroute với Air Canada đã ở Thác Niagara, Canada gần đây để đứng sau và bên cạnh các thác nước nổi tiếng thế giới để giới thiệu bộ sưu tập cuối cùng của Karl Lagerfeld quá cố với Chanel.  Đọc bài viết và xem video.