Hornblower Group đã phát triển Hornblower Encore Studios để tạo ra các giải pháp phần mềm, ứng dụng và AI cho những phát triển trong tương lai. Hornblower Encore Studio được sử dụng như một nền tảng để hỗ trợ trong việc định hình lại trải nghiệm du lịch của khách. Nền tảng này hoạt động cùng với tùy chọn đặt trước mới của Google, tính năng Đặt chỗ trên Google. Điều này cho phép khách mua hoặc đặt vé trực tiếp thông qua tìm kiếm của Google bằng Google Pay. Đây là một trong những tích hợp kỹ thuật nhanh nhất của Google. Nền tảng này sẽ hỗ trợ hàng triệu du khách tìm kiếm gia đình các công ty của Hornblower bao gồm Hornblower Niagara Cruises, Alcatraz Cruises, Statue Cruises, NYC Ferries, Hornblower Cruises & Events. 
Đọc toàn bộ bài viết