Tour du lịch Lisbon

Một chút lịch sử của Lisbon, Bồ Đào Nha Lịch sử của Lisbon, Bồ Đào Nha có từ ba mươi ngàn năm trước. Tuy nhiên, kiến trúc và lịch sử có thể được nhìn thấy ngày nay chỉ có từ ngày xưa