Alcatraz Cruises công bố các cuộc tụ họp mặt trời mọc ngày dân tộc bản địa

  Các nghi lễ mặt trời mọc của người bản địa là sự kiện hàng năm được tổ chức trên Alcatraz Island để tôn vinh các dân tộc bản địa của Mỹ và để thúc đẩy quyền của họ. Được tổ chức hàng năm kể từ năm 1975,