טורונטו סיורים ותיור

Take to the Toronto Harbour for a refreshing new view of the city. Departing from Queen’s Quay, you’ll experience the best sights of Toronto, like the CN Tower from a whole new perspective. Come aboard for an unforgettable day on the water!

חוויות שאנו מציעים