Hạm đội Toronto

Tàu của chúng tôi là một trong những lớn nhất và sang trọng nhất trong lớp

TORONTO FLEET VÀ ĐỊA ĐIỂM