Toronto Brunch - Trải nghiệm thành phố

Toronto Brunch

Là trải nghiệm du thuyền brunch ban đầu ở Toronto, trải nghiệm City Cruises cung cấp thị trường tươi mát, brunch cùng với tầm nhìn tuyệt đẹp ra đường chân trời và đường thủy mang tính biểu tượng của Toronto. Đầu bếp điều hành và đội ngũ khách sạn của chúng tôi tập trung vào việc mang lại trải nghiệm đáng nhớ cho bạn và khách hàng của bạn. City Cruises Brunch Cruises được cung cấp vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật hàng tuần từ tháng 5 đến tháng 9.

Kinh nghiệm chúng tôi cung cấp