Hạm đội Philadelphia

Tàu của chúng tôi là một trong những lớn nhất và sang trọng nhất trong lớp

PHILADELPHIA FLEET VÀ ĐỊA ĐIỂM