Hạm đội Norfolk

Tàu của chúng tôi là một trong những lớn nhất và sang trọng nhất trong lớp

HẠM ĐỘI NORFOLK VÀ CÁC ĐỊA ĐIỂM