Du hành ngược thời gian trên du thuyền Statue City Cruises

Khám phá đường chân trời thành phố Manhattan & di tích lịch sử
Du thuyền NY bến cảng tại một trong những tàu được thiết kế hiện đại của Statue City Cruises. Mỗi tàu đều cung cấp một chuyến đi phà sẽ vận chuyển khách đến và đi từ Battery Park, Liberty Island, Đảo Ellis và Đảo Liberty / New Jersey.
Xem và chọn một trong các tàu bên dưới để phù hợp với khả năng của sự kiện hoặc nhóm tiếp theo của bạn.

 

MẠCH HÀNH KHÁCH
Tiểu bang Vịnh M / V 437 Hành khách
Tự do M/V 430 hành khách
Công nương Tự do 870 Hành khách
Đảo M/V Ellis 800 hành khách
M/V Hoa hậu Tự do 564 Hành khách
M/V Hoa hậu Gateway 439 Hành khách
M/V Hoa hậu Tự do 800 hành khách
M/V Hoa hậu New York 800 hành khách
Tượng Nữ thần Tự do M/V V 800 hành khách
M/V Hoa hậu New Jersey 800 hành khách

 

Để biết thêm thông tin về Statue Cruises Vessels' tải xuống Bảng thông tin Statue Cruises PDF hoặc email [email protected]