New York &New Jersey Reserve Statue City Cruises Redeem

New Jersey Statue City Cruises Redeem

bức tượng ban đêm

Vé có lối đi dẫn ra Đài tưởng niệm Quốc gia Tượng Nữ thần Tự do.

Du thuyền thành phố tượng New York đổi

tượng hoàng hôn

Vé có lối đi dẫn ra Đài tưởng niệm Quốc gia Tượng Nữ thần Tự do.