Portal ini membolehkan anda:

  • Lihat butiran tempahan anda.
  • Tambah tiket pada tempahan anda.
  • Jadualkan semula tarikh lawatan anda (tiket belum selesai tersedia untuk tarikh dan masa pilihan anda).
  • Hantar semula maklumat tempahan / tiket mudah alih anda ke alamat e-mel anda.
  • Hantarkan tiket anda ke peranti mudah alih anda (tertakluk pada kadar data standard).
  • Cetak atau E-melkan resit anda.
  • Jemput Rakan

 

Sila ambil perhatian bahawa nombor pengesahan dan alamat e-mel anda mesti sepadan dengan apa yang telah dimasukkan pada masa tempahan untuk mengakses butiran pesanan anda. Sekiranya anda mempunyai sebarang masalah mengakses pesanan anda, atau mempunyai soalan umum, sila e-mel kepada kami di info@statuecitycruises.com dan berikan nombor pengesahan anda bersama-sama dengan soalan anda.