Portal ini membolehkan anda:

  • Lihat maklumat tempahan anda.
  • Tambah tiket untuk tempahan anda.
  • Menjadualkan semula tarikh lawatan anda (tiket belum selesai tersedia untuk tarikh dan masa pilihan anda).
  • Hantar semula butiran tempahan / tiket mudah alih anda ke alamat e-mel anda.
  • Teks tiket anda ke peranti mudah alih anda (kadar data standard dikenakan).
  • Cetak atau E-mel resit anda.
  • Jemput Rakan

 

Sila ambil perhatian bahawa nombor pengesahan dan alamat e-mel anda mesti sepadan dengan apa yang dimasukkan pada masa tempahan untuk mengakses butiran pesanan anda. Sekiranya anda mempunyai masalah untuk mengakses pesanan anda, atau mempunyai soalan umum, sila e-mel kepada kami di info@statuecitycruises.com dan berikan nombor pengesahan anda bersama dengan soalan anda.