Khám phá Hạm đội Thành phố New Jersey & New York của chúng tôi

Tàu của chúng tôi là một trong những lớn nhất và sang trọng nhất trong lớp

NEW JERSEY / NEW YORK HẠM ĐỘI VÀ ĐỊA ĐIỂM