Người đam mê du lịch và nhà thám hiểm ẩm thực, Jim Bamboulis từ Travel Vlog, 'Động vật có vú du lịch' đã thêm một chút nước vào cuộc phiêu lưu ẩm thực hàng ngày của mình. Jim đã đến gần và cá nhân với Hornblower Niagara Cruises và #inthemist trên chuyến tham quan thuyền Voyage to the Falls nổi tiếng thế giới nằm ở Thác Niagara, Canada. Xem video tại đây.