Nếu bạn đang muốn đến thăm Thác Niagara, Canada hoặc Thác Niagara, New York từ Thành phố New York, nhưng không chắc chắn làm thế nào để đến đó, hãy đọc thêm về nhiều lựa chọn giao thông từ VacationIdea.com.
Khi đến thăm Thác Niagara, Canada, hãy nhớ dừng chân tại Hornblower Niagara Cruises ở Thác Niagara, Canada. Người điều khiển thuyền ở phía Canada của biên giới đưa khách đến gần và cá nhân với Thác Niagara trên một chiếc catamaran 700 hành khách. Tìm hiểu thêm.