Lần thứ hai, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Jim Unger của San Diego Hornblower Cruises nhận được tấm bảng Mạng lưới Kinh doanh Xanh năm 2012. Vinh dự này đã được trao tặng bởi Cảng San Diego, công nhận cam kết của Hornblower đối với tính bền vững với tư cách là thành viên năm 2012 của Mạng lưới Kinh doanh Xanh. Xin chúc mừng Jim và những người còn lại trong nhóm của bạn đã tiếp tục tiến bộ sáng kiến của Hornblower nhằm Tôn trọng hành tinh của chúng ta.

Để lại

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *